Waarom?

De coronapandemie stelde het onderwijs voor grote uitdagingen. Tegelijk zetten schoolleiders, leerkrachten en zorgmedewerkers heel wat nieuwe initiatieven op touw. Deze professionele leergemeenschap wil scholen ondersteunen om deze innovaties na deze coronacrisis duurzaam en doelgericht te verankeren.

Voor wie?

Vlaamse scholen in het basis- en secundair onderwijs die na de coronacrisis willen innoveren en leren. Selectie op basis van motivatie.

Wat?

Deze leergemeenschap werkt rond drie thema’s:

  • Welbevinden van kinderen, leerlingen en onderwijspersoneel
  • Gelijke kansen en brede basiszorg voor elke leerling
  • Digitalisering, hybride onderwijs en zelfsturing

De focus ligt op leren van elkaar. Tegelijk faciliteren en registreren onderzoekers veranderingsprocessen en praktijkvoorbeelden op school. De leergemeenschap omvat een combinatie van sessies op jouw school en uitwisselingssessies met andere scholen.

De leergemeenschap vraagt om een engagement van twee schooljaren (2021-23) van minimum twee personen: iemand uit het team en iemand uit de coördinatie. Er worden minimum vier samenkomsten per schooljaar voorzien. Deelname en ondersteuning is gratis.

Wens je meer informatie? Stel je je kandidaat?