Wat is het concreet?

Het Risicotaxatie-instrument Partnergeweld (RTI PG) helpt de professional inzicht te verwerven in aanwezige risico- en beschermende factoren. Op basis van deze in kaart gebrachte factoren worden aanknopingspunten voor risicomanagement blootgelegd.

Het RTI PG neemt de bredere context van het geweld in rekening en ondersteunt professionals in het beoordelen van risicofactoren op het niveau van de individuele betrokkenen, van de relatie en de interactie tussen de partners én het sociale en professionele netwerk waarin de relatie is ingebed.

Het is opgebouwd uit drie delen:

 1. demografische gegevens
 2. 13 risicofactoren op diverse domeinen (individueel,interactie,geweldsituatie, context, ...)
 3. een beoordelingsluik waarin aandacht is voor de beschermende factoren.

Het instrument gidst professionals tevens door een structuur om acties voor opvolging te ondernemen, gebaseerd op de regelgeving. De tool kan ook de beslissing tot toeleiding en opvolging naar andere sectoren garanderen.
Met behulp van het instrument kunnen de verschillende partners uitwisselen, maatregelen afstemmen en dossiers delen.

De tool is online beschikbaar via www.risicotaxatie.be

Het is een gevalideerd instrument dat aan zowel de psychometrische als praktijktoetsen voldoet.
In juni 2020 werd een geüpdatet versie van de online tool gelanceerd, die gebaseerd is op een evaluatie van de gebruiksvriendelijkheid en toepassing van de tool sinds 2016.

Voor wie is het ?

Het RTI PG is bestemd voor al wie beroepsmatig geconfronteerd wordt met (potentiële) situaties van partnergeweld. Doordat elke professional specifieke aandachtspunten kan toevoegen, is de toepassing en uitwisseling zinvol in verschillende professionele contexten (justitie, politie, zorg- en hulpverlening) en multidisciplinaire samenwerkingsverbanden.

Hoe wordt dit aangepakt?

Er wordt een opleiding voorzien om van start te kunnen gaan.

Volgende elementen komen aan bod :

 • toelichting risicotaxatie 
 • praktijkgerichte en wetenschappelijke basis
 • werkwijze van de tool
 • voorstelling van tool
 • toelichting van structuur
 •  inhoudelijke toelichting en interpretatie van risicofactoren
 •  demonstratie en de toepassing van de tool in de eigen praktijk

  Duur: 3,5 uur

Naast deze basisopleiding kunnen er steeds opleidingen op maat van jouw organisatie worden aangeboden.

Collega-onderzoeker Evi (evi.verdonck@ucll.be) denkt graag mee met jouw organisatie over de mogelijkheden van deze risicotaxatietool voor jouw organisatie. 

Waarom is dit interessant voor jou?

RTI PG biedt een handig hulpmiddel om op een professioneel gestructureerde wijze situaties van partnergeweld te beoordelen, risico’s te bepalen en aanknopingspunten bloot te leggen voor het beheren van deze risico’s. 

Werken met het RTI PG biedt meerdere voordelen:

 • Toepassing mogelijk in verschillende professionele contexten: politie, justitie & hulpverlening, multidisciplinaire SW
 • Ruimte om beschermende factoren en extra risicofactoren toe te voegen
 • Ruimte om de motivering van elke factor te beschrijven
 • Meerdere risicotaxaties per dossier/gezin mogelijk
 • Dynamische risicofactoren als aanknopingspunten voor risicomanagement
 • Inschatting, maar ook monitoring en herevaluatie
 • Wetenschappelijk onderbouwd
 • Vertaling naar andere Interfamiliaire geweldvormen mogelijk

Online-tool: www.risicotaxatie.be

Waar gaat het door?

Dit kan in jouw organisatie of op UCLL doorgaan.