Wat is het concreet?

Je leert bij hoe je tablets kan implementeren bij kinderen of volwassenen met een lage ontwikkelingsleeftijd (bv. ernstig meervoudige beperking) aan de hand van concrete tips. Je leert verschillende apps kennen, je leert de tablets beveiligen,…

Via verschillende apps maak je kennis met de rol die de tablet in het dagelijkse leven van personen met een lage ontwikkelingsleeftijd kan innemen. De focus ligt op vrijetijdsbeleving en gaat niet in op communicatie ondersteunende technologie of louter educatieve apps.

Tijdens deze vorming tonen we zowel de instellingen van de tablet als de beveiligingsinstellingen. Je maakt kennis met een brede waaier aan apps gaande van actie/reactie tot puzzelen en relaxatie. Je krijgt de kans om zelf kennis te maken met onze tablets en om nieuwe ervaringen en ideeën op te doen.
De dag nadien kan je er zelf mee aan de slag!

Voor wie is het ?

Leerkrachten buitengewoon onderwijs, begeleiders VAPH, ouders van personen met een lage ontwikkelingsleeftijd (0-4 jaar).

Hoe wordt dit aangepakt?

De workshop start met 'de zin en onzin van tablets bij personen met een lage ontwikkelingsleeftijd’ met een focus op personen met een ernstig meervoudige beperking (EMB). Er wordt besproken wat er uit onderzoek geweten is over tabletgebruik bij personen met EMB. Vervolgens wordt een praktijkvoorbeeld besproken, waarin tablets effectief binnen voorzieningen (VAPH en BuBaO) zijn ingezet.

Een project rond de implementatie van tablets binnen deze groep wordt besproken. Daarna overlopen we welke tablets en apps het best binnen deze groep gebruikt kunnen worden. We bespreken verschillende mogelijke apps, zowel voor Android als iOS en ook info over Windows is beschikbaar.

We sluiten af met vijf concrete tips die kunnen helpen om tablets ook binnen jouw voorziening, school of gewoon thuis bij deze doelgroep te gebruiken.

Collega Nathalie (nathalie.drooghmans@ucll.be) verzorgt deze workshop en is steeds bereikbaar voor al jouw vragen mbt dit topic.
Zij werkt als onderzoekster binnen expertisecentrum Inclusive Society UCLL. In 2019 was ze betrokken bij het project 'Tablets4Specials', waarbij met tablets in een aantal voorzieningen aan de slag werd gegaan. Vanuit haar opleiding als orthopedagoge deed ze daarnaast ook praktijkervaring op in een school voor buitengewoon onderwijs en een VAPH voorziening.

Waarom is dit interessant voor jou?

Het is niet evident om activiteiten te vinden die ze zelfstandig (gedurende een korte periode) kunnen uitvoeren. Tablets kunnen hierin mogelijkheden bieden.

Leerkrachten buitengewoon onderwijs, begeleiders VAPH en ouders zitten vaak met vragen over hoe ze hun leerling, cliënt of kind kunnen begeleiden op de tablet. Ze hebben vragen rond de veiligheid, rond de mogelijkheid en de implementatie. Als je specifiek met deze technologie binnen deze doelgroep aan de slag wilt gaan, is deze vorming perfect voor jou!

Waar gaat het door?

Op maat van jouw vraag bieden we deze workshop aan voor jouw organisatie/school (zowel online als offline).