Elke Vlaamse hogeschool en universiteit heeft de jongste jaren ingezet op de invoering van een beleid inzake grensoverschrijdend gedrag waarbij studenten op een of andere manier betrokken zijn. Deze opleiding vult een lacune. Het is de eerste opleiding die vertrouwenspersonen en al wie instaat voor dit beleid achtergrondinformatie aanreikt over het wat, hoe, waarom en de gevolgen van diverse types van grensoverschrijdend gedrag. De juridische en deontologische houvasten en vraagtekens, gekoppeld aan dit beleid, worden uitgediept en besproken. Deelnemers worden thuisgebracht in de eigenheid van een hogeschool- of universiteitbreed beleid. Ze oefenen gespreksvaardigheden, leren gebruik maken van interventiemethodieken en doen dit aan de hand van casussen uit de realiteit. Na afronding ontvangen de deelnemers een certificaat.

Doelgroep

Deze opleiding richt zich op de eerste plaats tot al wie binnen de hogeschool of universiteit de rol opneemt van vertrouwenspersoon t.a.v. studenten én instaat voor de opvang en aanpak van situaties van grensoverschrijdend gedrag. Ze is ook interessant voor de beleidsverantwoordelijken die instaan voor dit beleid, alsook voor wie dezelfde rol opneemt t.a.v. medewerkers van de hogeschool of universiteit. 

Doelstellingen

Het hoofddoel is voorzien in een degelijke professionele vorming voor wie de rol opneemt van vertrouwenspersoon, d.w.z.:
(1) deelnemers thuisbrengen in wat verstaan wordt onder ongewenst grensoverschrijdend gedrag, de vormen die het aanneemt, de oorzaken en de gevolgen;
(2) kennis nemen van het richtinggevend kader dat door de VLHORA, de VLIR en de Vlaamse overheid werd ontwikkeld;
(3) kennis nemen van de wetgeving en de van toepassing zijnde deontologie;
(4) vertrouwdheid opbouwen m.b.t. de hogeschool- en universiteitbrede aanpak en de inbedding in de globale begeleidingsstrategie waarop studenten kunnen rekenen (begeleidingscontinuüm UCLL als richtsnoer),
(5) het begrijpen en leren toepassen van een oplossings- en herstelgerichteaanpak en
(6) via rollenspellen en casusbesprekingen vertrouwdheid opbouwen met essentiële gespreksvaardigheden.

Programma

Dag 1 - vrijdag 11 maart 2022: Kader en context voor het werk als vertrouwenspersoon studenten; deontologie (Gie Deboutte, UCLL)
Dag 2 - donderdag 24 maart 2022: Ongewenst grensoverschrijdend gedrag: fenomeenanalyse en uitgangspunten voor de aanpak ervan (Gie Deboutte, UCLL)
Dag 3 - vrijdag 29 april: Gespreksvaardigheden oefenen: theorie en praktijk (IDEWE)
Dag 4 - maandag 16 mei: Probleemsituaties beheersen: theorie en praktijk (IDEWE)
Dag 5 - donderdag 2 juni: Bemiddeling als kans: theorie en praktijk (IDEWE)

Lesgever

Gie Deboutte van UC Leuven-Limburg
Kristien Tirez & Sofie Balduyck van IDEWE

In samenwerking met

IDEWE

Wie aan het profiel van de doelgroep behoort is welkom. Voorkennis is niet vereist. Deelnemers worden verzocht hun eigen schrijfgerief en laptop mee te brengen. Het overgrote deel van het lesmateriaal wordt op stick of via het internet aangeboden. Elke deelnemer ontvangt een exemplaar van "Pesten en cyberpesten in het onderwijs" van Deboutte, G. (2017) Uitgeverij Pelckmans Pro.

Locatie
UC Leuven-Limburg, Campus Sociale School Heverlee

Locatie en datum
Sociale School Heverlee
Sociale School Heverlee
Sociale School Heverlee
Sociale School Heverlee
Sociale School Heverlee
Prijs

€ 945 (inclusief broodjeslunch)

Contact praktisch
Analytisch nummer
6 10 80 01 001
Interne referentie
NAV-RP-LIM-2021-006