Aanvangsbegeleiding inbedden in een professionele schoolcultuur en de rol van leidinggevende: wat kan jouw rol als leidinggevende hierin zijn?

De nieuwe cao wijst op het belang van aanvangsbegeleiding in termen van 'recht en plicht'. Aanvangsbegeleiding 2.0 zet de beginnende leraar als actor, netwerker en troef in. In deze sessie worden de visie, vormen en actoren van aanvangsbegeleiding bekeken en besproken wat jouw rol als leidinggevende kan zijn in de implementatie hiervan. Zo draagt deze sessie bij tot het betekenis geven aan een professionele cultuur voor de startende én alle leraren in jouw school.

Doelgroep

Directies en middenkader secundair onderwijs

Lesgever

Hilde Vanvuchelen is lerarenopleider, LIO-begeleider en navormer bij UCLL.

Locatie en datum
online
Prijs
€ 30Standaard
Contact

hilde.vanvuchelen@ucll.be

Contact praktisch

navormingen@ucll.be

Analytisch nummer
6 10 10 01 000
Interne referentie
NAV-ED-LIM-2022-001
Deze navorming is ook op maat beschikbaar