Algemeen

De aanvulling tot coördinator voor preventieadviseurs is een verkorte cursus van minstens 30 uur voor wie het getuigschrift van preventieadviseur al behaald heeft. In het KB van 25 januari 2001 (+ latere wijzigingen) staat beschreven aan welke vereisten van vooropleiding en ervaring de persoon die als coördinator op tijdelijke en mobiele bouwplaatsen optreedt moet voldoen. Het KB van 19 december 2001 regelt de specifieke vorming van een coördinator.

Bij de behandeling van de verschillende thema's wordt zoveel mogelijk uitgegaan van de concrete taken van de veiligheidscoördinator (adviserend, coördinerend, …). Hieruit volgt dat de vorming en dus ook de evaluatie zich moet richten zowel op het verwerven van kennis, als het aanleren van vaardigheden en op attitudevorming.

Docenten
De docenten en medewerkers zijn verbonden aan verschillende universiteiten en hogescholen, gespecialiseerde instellingen, overheidsinstanties, externe diensten en bedrijven. Dit zorgt zowel voor voldoende theoretische diepgang als voor een concrete praktische benadering.
Om de kwaliteit van de onderwijsverstrekking te waarborgen worden zij onderworpen aan een evaluatiesysteem.

Locatie en periode
Campus Diepenbeek
Misschien ben je ook wel geïnteresseerd in

UC Leuven-Limburg organiseert in samenwerking met Prebes diverse basis-, aanvullende – en voortgezette opleidingen tot preventieadviseur. Daarnaast kunnen preventieadviseurs a.d.h.v. een verkorte module van 30 uur eveneens een getuigschrift tot veiligheidscoördinator behalen.

NIEUW! Sinds februari 2020 organiseert UCLL de specialisatiemodule tot preventieadviseur psychosociale aspecten. Het voortraject, de multidisciplinaire basismodule start op 3 september 2020.