Algemeen

Babo is een methodiek om met jonge kinderen (3-8 jaar) in gesprek te gaan rond het gezin, kinderen weerbaarder te maken (preventie) en geweld in het gezin bespreekbaar te maken (interventie). Babo geeft je de mogelijkheid om ook de allerkleinsten aan het woord te laten, individueel, in groep of samen met het gezin. 

De methodiek van Babo is ontwikkeld voor alle professionals die beroepsmatig met jonge kinderen in aanraking komen (leerkrachten, hulp- en zorgverleners). Centraal in de methodiek staat de figuur ‘Babo’. Babo nodigt jonge kinderen uit om stil te staan bij het leven in een gezin en geweld in het gezin bespreekbaar te maken. Aan de hand van tekeningen, doe-opdrachten, handpop en verhalen met Babo in de hoofdrol, vertellen jonge kinderen over de afspraken en gewoonten in hun gezin, over fijne en moeilijke gezinssituaties en over hun ervaren emoties. Babo oefent met jonge kinderen in het kunnen aangeven van grenzen en opkomen voor zichzelf in het gezin. Bovendien reikt Babo je concrete handvaten aan om zorgwekkende gezinssituaties en intrafamiliaal geweld vroegtijdig te detecteren en te bespreken met kinderen en ouders. Met de aangereikte werkvormen kan je een aanbod op maat uitwerken en integreren in de dagelijkse werking met jonge kinderen.  

Locatie en datum
UCLL campus Hertogstraat
UCLL campus Hertogstraat
Deze navorming is ook op maat beschikbaar
Misschien ben je ook wel geïnteresseerd in

Babo-box: Babo reikt taal, beelden en werkvormen aan om met jonge kinderen en het gezin concreet aan de slag te gaan. In de Babo-box vind je een handleiding met de situering en hulpverleningskader, uitleg omtrent de methodiek, en een inspiratieleidraad met 26 hapklare Babo-werkvormen en ook een handpop, 3 verhalen en 72 communicatiekaarten. Meer uitleg vind je op www.ucll.be/babo