In dit gratis lerend netwerk voor professionals wisselen we inspirerende praktijken, ervaringen en do’s en dont’s uit.

Tijdens de coronapandemie zijn we in welzijnswerk en geestelijke gezondheidszorg massaal (noodgedwongen) beginnen beeldbellen met cliënten. In sneltempo verkenden we beeldbeltools en deden we ervaring op met professionele en doelgerichte cliëntgesprekken – zowel individueel als in groep.

Daarbij botsten we op tal van vragen en uitdagingen. Als we na de pandemie beeldbellen duurzaam willen opnemen in ons hulp- en zorgaanbod, dan moeten we op zoek naar antwoorden.

Dit lerend netwerk wordt gratis aangeboden en wordt mogelijk gemaakt door onderstaande partners in het Netwerk Online Vlaanderen en met steun van Flanders’ care.

Doelgroep

Voor wie is dit lerend netwerk?

 • Praktijkwerkers die ervaring hebben in beeldbellen met kinderen en jongeren (en hun context)*
 • Idealiter heb je minimaal al vijf beeldbelgesprekken gevoerd
 • Eén deelnemer per organisatie (of deelwerking in geval van een grote organisatie)
 • Ook een individuele- of groepspraktijk komt in aanmerking als organisatie

We verwachten dat je:

 • … deelneemt aan 5 sessies van 2,5u  
 • … ervaringen wil delen met anderen over beeldbellen met kinderen en jongeren (en hun context)
 • … eventueel een sessie mee wil voorbereiden of tussendoor mee zoekt naar antwoorden op leervragen

*Beeldbel je hoofdzakelijk met volwassen cliënten? Dan kan je deelnemen aan een lerend netwerk in Gent.

Doelstellingen

Wat levert het je op?

 • Je doet inspiratie op van anderen om beeldbellen methodisch in te zetten met kinderen en jongeren (en hun context)
 • Je krijgt antwoorden op je leervragen rond beeldbellen met
 • Je kan aan de slag met do’s en don’ts om beeldbellen systematisch en doelgericht in te zetten in je praktijk.
 • Je hebt houvast om beeldbellen duurzamer in jouw werksituatie te integreren.
Programma

Wat zijn die uitdagingen rond professioneel beeldbellen met cliënten dan?

 • Welke beeldbeltool gebruik ik best?
 • Hoe maak ik duidelijke afspraken met mijn cliënten?
 • Hoe ga ik wervend en creatief aan de slag met kinderen en jongeren?
 • Hoe ga ik om met ouders of de context?
 • Hoe pas ik mijn benadering van beeldbellen aan afhankelijk van de leeftijd van een cliënt?
 • Hoe ziet mijn voorbereiding en afronding van een beeldbelgesprek er uit?
 • Hoe kan ik méér halen uit zo’n gesprek dan enkel elkaar aankijken en praten?
 • Hoe kan ik nabijheid creëren in een beeldbelgesprek?
 • Welke ondersteunende tools kan ik inzetten?
 • Welke ethische en juridische overwegingen zijn belangrijk?
 • Welke plaats neemt beeldbellen in in het aanbod naast andere contactmogelijkheden?

Dit zijn enkele voorbeelden van leervragen die aan bod kunnen komen.

Hoe pakken we dit lerend netwerk aan?

In een lerend netwerk willen we vragen, keuzes, ervaringen en plannen delen over het beeldbellen met cliënten. Alle deelnemers krijgen de mogelijkheid om, onder begeleiding, van elkaar te leren en ervaringen, uitdagingen en tips en tricks uit te wisselen. We starten alvast met een eerste bijeenkomst waarbij elke deelnemer minstens 1 (kleine) positieve ervaring wil delen én we onze leervragen én inbrengenwillen oplijsten.
In de vier volgende bijeenkomsten gaan we verder aan de slag met die leervragen en het zoeken naar antwoorden daarop.

Begeleider

Dit lerend netwerk wordt begeleid door medewerkers van hogeschool UC Leuven-Limburg (expertisecentrum Inclusive Society - focuslijn Digitale Inclusie) en de Arteveldehogeschool (bachelor sociaal werk).

In samenwerking met

Dit lerend netwerk wordt gratis aangeboden en wordt mogelijk gemaakt door bovenstaande partners in het Netwerk Online Vlaanderen en met steun van Flanders’ care.
Naast dit lerende netwerk worden er nog twee lerende netwerken georganiseerd:

De overzichtspagina met het volledige aanbod rond beeldbellen vind je hier.

partners

De eerste sessie vindt online plaats. 

De exacte locatie van de volgende sessies wordt later meegedeeld, maar zal in het centrum van Leuven zijn. 

De sessies op locatie sluiten we af met een broodjesmaaltijd. Indien het niet mogelijk is om fysiek en offline samen te komen op Locatie in Leuven wegens Coronamaatregelen zullen we een online alternatief voorzien. Meer informatie volgt nog nadat de inschrijvingen zijn afgerond.

Locatie en datum
Online
Leuven (locatie te bevestigen)
Leuven (locatie te bevestigen)
Leuven (locatie te bevestigen)
Leuven (locatie te bevestigen)
Prijs

Deelnemen aan dit lerend netwerk is gratis dankzij de steun van Flanders’Care.

Inschrijven is mogelijk t.e.m. maandag 7 juni 2021. We mikken op maximaal 14 deelnemers – snel inschrijven is de boodschap!

Contact

Tussentijdse vragen of bedenkingen? Contacteer navormingen@ucll.be of katrien.geebelen@ucll.be en stijn.custers@ucll.be.

Analytisch nummer
6 10 60 05 877
Interne referentie
NAV-IS-LIM-2021-007
partners