Merk je tijdens je lessen Nederlands, Frans of Engels dat leerlingen opgeven als iets niet dadelijk lukt omdat ze ervan uitgaan ‘dat ze daar toch geen talent voor hebben’? Of zie je dat leerlingen bang zijn om fouten te maken en daarom niet durven spreken of schrijven? Wil je dat ze met plezier uitdagingen aangaan en genieten van het samen leren? Wil je hen feedback geven waar ze ook effectief mee aan de slag gaan en zo ook steeds meer zelfregulerend worden? Kortom, streef je ernaar om het beste uit jezelf maar ook uit je leerlingen naar boven te halen? 
Wees dan welkom in het leercafé ‘Chez Taalmindset’!

Doelgroep

We verwelkomen graag lerarenopleiders en leerkrachten Nederlands, Frans of Engels uit het middelbaar onderwijs. Onder het motto ‘met twee weet je meer’ kom je liefst met twee collega’s uit eenzelfde school, maar dat is zeker geen must!

Doelstellingen

Je leert meer over de volgende actuele onderwijsthema’s en hoe je deze kan inbouwen in je lessen taal:

  • Motivatie
  • Hoge verwachtingen
  • Leren als transfer
  • Zelfregulatie
  • Effectieve feedback
  • Samenwerkend leren
  • Relevante en open taken
Programma

Het leercafé is een professionele leergemeenschap waarin taalleerkrachten leren van en met elkaar. We gebruiken het boek ‘De taalmindset. Framework voor een leercultuur in de talenklas’ als gemeenschappelijk kader. Het boek bundelt inzichten uit verschillende disciplines van onderwijsonderzoek. Het zijn inzichten die hun effectiviteit hebben bewezen en die we vertalen naar de concrete klaspraktijk.

In het leercafé lezen we samen het boek, bespreken we vragen die het boek oproept maar formuleren we ook concrete acties die we uittesten in onze lessen Nederlands, Frans of Engels. We reflecteren hierover samen met de andere ‘stamgasten’, enthousiaste taalleerkrachten. Je wordt daarin ondersteund door een ervaren coach. Op die manier werk je samen met gedreven taalleerkrachten op een onderzoeksgeïnformeerde maar ook laagdrempelige manier aan je eigen professionele ontwikkeling als leerkracht taal. Zo kan je je expertise inzetten om het beste uit je leerlingen te halen!

Bekijk ook onze flyer in pdf hieronder.

Begeleider

Het leercafé wordt geleid door Katrien Dewaele. Zij is lerarenopleider Frans binnen de opleidingen bachelor lager onderwijs en secundair onderwijs van UCLL waar ze zowel taalvaardigheid Frans als vakdidactiek doceert. In haar praktijkonderzoek slaat ze de brug tussen inzichten uit onderwijsonderzoek enerzijds en de concrete talenklas anderzijds. Ze focust zich in het bijzonder op de vraag hoe je als leerkracht effectief leerprocessen kan begeleiden op een onderzoeksgeïnformeerde manier waarbij technologie ondersteunend kan zijn. Ze is expert binnen het domein van vreemdetaaldidactiek en deelde deze expertise reeds in diverse coachingstrajecten, publicaties en handboeken. Zo is ze, naast Karen De Jonghe en Tinne Van Camp, een van de auteurs van het boek dat gebruikt wordt in het leercafé. 

Chez taalmindset.pdf

Praktische info

Naast het bijwonen van de digitale en live sessies (21u), is er telkens een leesopdracht voor elke sessie. Je wordt ook gestimuleerd om concrete acties uit te proberen in je lespraktijk en hierover dan te reflecteren met de andere deelnemers aan het traject en met de coach.

Het aantal inschrijvingen is beperkt. Heb je interesse? Schrijf je in voor 31 augustus 2023 via deze link of druk op de rode knop 'inschrijven' links op deze pagina.

De digitale sessies gebeuren via Teams. De live sessies vinden plaats op de UCLL campus Hertogstraat (Hertogstraat 178, 3001 Heverlee).

Locatie en datum
Digitaal (Teams)
Live
Live
Live
Live
Live
Live
Digitaal (Teams)

Het hele traject loopt van september 2023 tot juni 2024. Zo is er genoeg tijd om aan de slag te gaan met de inzichten in je lessen en hierop samen terug te blikken.

Prijs

De kostprijs bedraagt 378 euro (prijs voor het boek is inbegrepen in de kostprijs). We versturen de factuur ten vroegste vanaf medio juni. Wanneer we de betaling ontvangen hebben, sturen we het boek dat gebruikt wordt in het leercafé naar je toe (ten laatste begin september 2023). ​​​​​

Contact praktisch
Analytisch nummer
5 10 10 01 000
Interne referentie
NAV-ED-LEU-2023-014