Het draagvlak in Vlaanderen wordt groter om werk te maken van CLIL in het basisonderwijs. Zo kan Vlaanderen aansluiting vinden bij de rest van Europa, waar de intrede van CLIL in het basisonderwijs reeds lang een feit is.
Daarom gingen de lerarenopleidingen van UCLL, VIVES Torhout, Erasmushogeschool Brussel en Haute Ecole Fransisco Ferrer een samenwerking aan om tegemoet te komen aan deze toenemende vraag binnen het basisonderwijs.

Doelgroep

Zowel basisscholen die willen experimenteren met vreemdetaalonderwijs en CLIL als scholen die reeds gestart zijn met (projectmatige) CLIL-initiatieven kunnen deelnemen aan het project.

Doelstellingen
  • een concrete vertaling van didactische CLIL-principes naar je eigen klaspraktijk;
  • good practices, tips en concreet materiaal voor jouw klas;
  • coaching op maat van de school;
  • uitwisseling van ervaringen en bezorgdheden rond CLIL en taalonderwijs met collega’s in en buiten je school (o.a. met scholen die al geëxperimenteerd hebben met CLIL).
Programma

Het professionaliseringstraject start in het eerste trimester van schooljaar 2022-2023. Er zijn vier sessies van 3 uur voorzien:

  • Sessie 1: opstart, wat is CLIL, scaffolding en opbouw in talige moeilijkheidsgraad
  • Sessie 2: instructietaal in CLIL, de opbouw van een CLIL-les, bronnenmateriaal
  • Sessie 3: werkvormen en differentiatie in een CLIL-context
  • Sessie 4: evaluatie in een CLIL-context
Begeleider

Liesbeth Martens
Ann-Sophie Schouteden
Jo Van Dessel

Georganiseerd door

Hogeschool UCLL, expertisecentrum Art of Teaching

In samenwerking met

Hogescholen VIVES (Torhout), Erasmus (Brussel), Francisco Ferrer (Bruxelles)

De professionele leergemeenschap wordt georganiseerd op UCLL Campus Hertogstraat, Heverlee. De data voor de sessies worden begin 2022-2023 meegedeeld.

Meer info over CLIL in het basisonderwijs

Contact

liesbeth.martens@ucll.be

Contact praktisch

navormingen@ucll.be

Analytisch nummer
5 10 20 07 000