Denkroutines zijn vaste combinaties van kernvragen die je kan inzetten om het denken van kinderen te versterken. Door die routines regelmatig in te zetten en te verwoorden naar kinderen, kunnen ze die bewust gaan inzetten. Routines die je regelmatig inzet, worden gewoontes, en goede denkgewoontes ontwikkelen helpt kinderen ook later om hun vragen en verwondering in te zetten om te blijven leren. In deze vorming rijken we enkele eenvoudige denkroutines aan, die je vervolgens kan toepassen in de klas. 

Doelgroep

Leerkrachten derde kleuterklas en eerste leerjaar basisonderwijs

Lesgever

Bob De Clercq is naast lector wereldoriëntatie in de Educatieve Bachelor Kleuteronderwijs als praktijkonderzoeker verbonden aan het expertisecentrum Education & Development. 

Georganiseerd door
Locatie en datum
Campus Hertogstraat
Prijs

50 euro

Contact praktisch
Analytisch nummer
5 10 10 01 000
Interne referentie
NAV-ED-LEU-2023-001
Deze navorming is ook op maat beschikbaar
Misschien ben je ook wel geïnteresseerd in

Andere navormingen voor het kleuteronderwijs