Zelfsturing is een basis in veel onderwijsvernieuwingsprocessen. De ondersteuning van zelfsturing door leerkrachten blijft nog een uitdaging, zeker bij jonge tieners. In deze navorming leer je om met leerlingen het thema van zelfsturing bespreekbaar te maken in de klas via de methodiek ‘photovoice’. Zo krijg je als leerkracht beter zicht op wat zelfsturing voor hen echt betekent. We creëren vervolgens samensturing door op klasniveau te zoeken naar mogelijke acties bij klasuitdagingen. Zo werken we op groepsniveau aan een krachtig leerklimaat, met aansluitend ook aandacht voor individuele leerlingen.

Doelgroep

Leraren, schoolteams binnen lager onderwijs (derde graad) en secundair onderwijs (eerste graad).

Doelstellingen
  • De leraar leert jonge tieners kennen op vlak van zelfsturing (vanuit neurowetenschappelijk en pedagogische kaders) en erkent de leerlingen in hun verhaal.
  • Leerlingen ondersteunen om zich te realiseren wat ze (al of niet bewust) reeds doen rond zelfsturing en waarin ze nog verder kunnen groeien (metacognitie).
  • Verbinding creëren tussen leerlingen onderling en tussen leraar en leerling.
  • De rijkdom van elkaar zien op vlak van zelfsturing om zo samen in beweging te gaan.
  • Je bewust worden van je mogelijkheden als leerkracht en aanknopingspunten ontdekken om de zelfsturing te versterken op klasniveau.

Je kan vooraf een introductie volgen op het onderzoek dat aan de basis ligt van dit navormingspakket. Zie hier voor meer info.

Programma

Dag 1: Verkenning betekenis zelfsturing in mijn klas en bij jonge tieners en werken met photovoice. Op basis van deze informatie gaan de leerkrachten tussentijds zelf aan de slag met photovoice. 
Dag 2: Het proces van zelfsturing modelleren via klasuitdagingen. Toelichting over de betekenis en de mogelijkheden van samensturing.

Bijkomende coaching online is mogelijk.

Lesgever

Ilse Aerden is docent aan de lerarenopleiding Banaba ‘Zorg en Remediërend Leren’ van UCLL en onderzoeker bij expertisecentrum ‘Education & Development’. Het PWO-project ‘zelfsturing bij jonge tieners’, een participatief onderzoek met leerkrachten én leerlingen, vormt de basis voor deze navorming.

Locatie en periode
Campus Diest
Campus Diest
Prijs

220 euro

Contact praktisch
Analytisch nummer
5 10 10 01 000
Interne referentie
NAV-ED-LEU-2023-012
Deze navorming is ook op maat beschikbaar