Algemeen

Expertendag dementie 2022 "Nothing about us, without us" op 24 november 2022 brengt een breed gamma over autonomie in geborghendheid in kwaliteitsvolle zorg voor personen met dementie. Deze studiedag biedt ondersteuning aan al wie nood heeft aan inzicht, kennis en praktische handvatten!

"Nothing about us, without us". Het is de slogan die personen met dementie een stem gaf en die het debat rond participatie in de samenleving aanzwengelde. Een oproep om hun autonomie te respecteren, in de breedste zin van het woord. Ook mensen met dementie hebben verwachtingen en wensen, over het heden en over de toekomst. Ze willen graag blijven beslissen over hun eigen leven, ook wanneer dementie hun cognitieve vermogen aantast. Naarmate het dementieproces vordert, neemt echter ook de kwetsbaarheid toe en is het onze plicht om te beschermen en geborgenheid te bieden. De juiste hoeveelheid geborgenheid geeft mensen een gevoel van veiligheid en tevredenheid. Te weinig geborgenheid kan leiden tot angst, depressieve gevoelens, stress en agitatie.

Locatie en datum
UCLL Campus LiZa