De laatste maanden is het pensioen van de Belgen een hot topic. Dit onderwerp is dan ook in elke krant en op elke TV zender uitgebreid aan bod gekomen. Aangezien Yves deel neemt aan verscheiden experten groepen en denktanken inzake sociale zekerheid en pensioenen is het duidelijk dat hij de perfecte spreker is om tijdens dit seminarie de huidige actualiteit rond pensioen te verduidelijken.

Spreker

Yves Stevens is gespecialiseerd in het sociaal- en pensioenrecht. Als professor sociaal recht aan de KU Leuven verzorgt hij colleges die verband houden met het socialezekerheidsrecht, het arbeidsrecht, de aanvullende sociale verzekeringen en de juridische aspecten van HRM. Vanuit sociaalrechtelijk oogpunt volgt hij de Belgische en internationale evoluties. Zo heeft hij wereldwijde onderzoekservaring met onderzoeksopdrachten in onder meer Australië, Japan, Verenigde Staten, Bulgarije, Griekenland, Italië, Spanje, Finland, Frankrijk en Nederland.

Binnen de KU Leuven is hij directeur post-academische vorming aan de faculteit rechtsgeleerdheid en is hij coördinator van de bijzondere leergang pensioenrecht.

Yves Stevens
Locatie en datum
Campus Proximus (van - tot)

Locatie
UC Leuven-Limburg, Campus Proximus, Geldenaaksebaan 335, 3001 Heverlee

Prijs

Prijs: € 90 (alumni: € 85 - leden FVF: € 81) (vrij van BTW: Art. 44§2-4° WBTW)

Je kan voor deze navorming een tegemoetkoming aanvragen bij de kmo-portefeuille.

Attestering
Erkenningsnummer IAB A0013/2009 - 3 uur permanente vorming. Indien je je ITAA-nummer doorgeeft bij inschrijving voorzien we in een elektronische attestering bij het ITAA. De gevolgde uren permanente vorming worden dan automatisch in uw elektronisch jaarverslag opgenomen, waardoor u dus zelf geen aanvraag hiervoor moet indienen bij het ITAA. De desgevallende attestering door ons zal gebeuren tegen uiterlijk 15 april 2022 (waarna u dit kan raadplegen in uw elektronisch jaarverslag).

Contact

navormingen@ucll.be
+32 16 375 880

TERUG