Veel ondernemers kiezen voor een vennootschap vanuit fiscale optimalisatie. Maar is een vennootschap wel zo interessant? En waar zit juist die besparing? Want als we werken met een vennootschap, komen de inkomsten in deze vennootschap terecht. Hoe kunnen we op een fiscaal vriendelijke manier deze winsten uit de vennootschap halen? In dit seminarie geven we een overzicht van de meest courante, maar ook van enkele interessante, maar minder vaak voorkomende technieken om geld uit de vennootschap te halen. Dit allemaal op een fiscaal interessante, maar correcte manier. 

  • Dividend vs. bedrijfsleidersbezoldiging
  • Gewone dividenden & de VVPRbis / Liquidatiereserve regeling
  • Voordelen alle aard
  • Kosten eigen aan de werkgever
  • Auteursrechten
  • Interesten op rekening-courant
  • Verhuur van onroerend goed aan de vennootschap
     
Spreker

Roel Van Hemelen startte zijn carrière in 2006 bij een Big4 kantoor als belastingconsulent. Na 11 jaar startte Roel een eigen fiscaal advieskantoor waarbij advisering van accountants, financiële beroepsbeoefenaars en KMO-vennootschappen centraal staat. De liefde voor de fiscaliteit komt bovendien tot uiting tijdens de vele fiscale spreek-opdrachten bij diverse opleidingsverstrekkers. Dit alles steeds vanuit de insteek dat elk advies op maat moet worden verstrekt in een duidelijke en verstaanbare taal. 

Roel Van Hemelen
Locatie en datum
Campus Proximus (van - tot)

Locatie
UC Leuven-Limburg, Campus Proximus, Geldenaaksebaan 335, 3001 Heverlee

Prijs

Prijs: € 90 (alumni: € 85 - leden FVF: € 81) (vrij van BTW: Art. 44§2-4° WBTW)

Je kan voor deze navorming een tegemoetkoming aanvragen bij de kmo-portefeuille.

Attestering
Erkenningsnummer IAB A0013/2009 - 3 uur permanente vorming. Indien je je ITAA-nummer doorgeeft bij inschrijving voorzien we in een elektronische attestering bij het ITAA. De gevolgde uren permanente vorming worden dan automatisch in uw elektronisch jaarverslag opgenomen, waardoor u dus zelf geen aanvraag hiervoor moet indienen bij het ITAA. De desgevallende attestering door ons zal gebeuren tegen uiterlijk 15 april 2022 (waarna u dit kan raadplegen in uw elektronisch jaarverslag).

Contact

navormingen@ucll.be
+32 16 375 880

TERUG