Reclame voor financiële producten waaronder verzekeringen is strikt gereglementeerd. De FSMA heeft inmiddels verschillende boetes opgelegd wegens inbreuken op het regelgevend kader.

Het doel van deze sessie (opleiding) is:

  • Een overzicht te geven van het complexe regelgevend kader waaronder de regels inzake IDD en het KB reclame
  • Het praktische toepassingsgebied te bespreken aan de hand van een concrete casus
  • Het bespreken van het toezicht door de FSMA op de reclame die door de financiële instellingen wordt gebruikt met de belangrijkste fouten en de interpretatie van de belangrijkste principes
  • Het formuleren van praktische aanbevelingen
Spreker

Sandra is als partner verbonden aan de Commercial & Litigation praktijk en staat aan het hoofd van het Insurance & Reinsurance-team

Haar specialisaties zijn: verzekeringsrecht, aansprakelijkheidskwesties, pensioenrecht, procesvoering,

Haar expertise en ervaring:
Dankzij de zes jaar ervaring die Sandra bij ING Insurance (het huidige Vivium) opdeed, kan zij een directe praktijkervaring combineren met een juridisch perspectief, waardoor zij een unieke kijk en inzicht heeft in de kwesties waar haar cliënten mee te maken krijgen. We gebruiken het woord “uniek”, omdat geen enkel ander advocatenkantoor een dergelijke mix van ervaring in huis heeft. 

Onder haar klanten rekent zij Belgische en internationale verzekeraars en herverzekeraars, professionele organisaties, mutualiteiten en verzekeringstussenpersonen. 

Zij adviseert en procedeert in de verzekeringsdomeinen leven en niet-leven, distributie van verzekeringsproducten met inbegrip van nieuwe distributievormen, regelgeving, compliance en corporate governance, herverzekering, vennootschapsverzekering en portefeuille-overdrachten, de ontwikkeling van nieuwe verzekeringsproducten en het nazicht van polisteksten, evenals verzekeringstaksen. 

Ze beschikt over een diepgaande kennis van de Richtlijn betreffende Verzekeringsdistributie (IDD) en onderhoudt uitstekende contacten met verzekeraars, actuarissen, academici, verzekeringsverenigingen en controleorganen. Haar gecombineerde kennis van collectieve verzekeringen en pensioenen geldt als uitmuntend.

Sandra Lodewijckx
Locatie en datum
Campus Proximus (van - tot)

Locatie
UC Leuven-Limburg, Campus Proximus, Geldenaaksebaan 335, 3001 Heverlee

Prijs

Prijs: € 90 (alumni: € 85 - leden FVF: € 81) (vrij van BTW: Art. 44§2-4° WBTW)

Je kan voor deze navorming een tegemoetkoming aanvragen bij de kmo-portefeuille.

Attestering
Erkenningsnummer IAB A0013/2009 - 3 uur permanente vorming. Indien je je ITAA-nummer doorgeeft bij inschrijving voorzien we in een elektronische attestering bij het ITAA. De gevolgde uren permanente vorming worden dan automatisch in uw elektronisch jaarverslag opgenomen, waardoor u dus zelf geen aanvraag hiervoor moet indienen bij het ITAA. De desgevallende attestering door ons zal gebeuren tegen uiterlijk 15 april 2022 (waarna u dit kan raadplegen in uw elektronisch jaarverslag).

Contact

navormingen@ucll.be
+32 16 375 880

TERUG