Op 1 september 2021 is het nieuwe Boek 3 “Goederen” van het Burgerlijk Wetboek in werking getreden (met uitzonderingen). Wat wijzigt er in verband met zakelijke rechten? Tijdens het seminarie zet Lien Bellinck de voor de vastgoedpraktijk belangrijkste wijzigingen inzake vruchtgebruik, erfpacht en opstal uiteen, waarbij zo veel mogelijk zal worden ingegaan op praktische toepassingsgevallen.

  1. Vruchtgebruik
  2. Erfpacht
  3. Opstal
  4. Praktische toepassingsgevallen
Spreker

Lien Bellinck is advocaat bij de balie in Brussel en senior associate in de praktijkgroep Vastgoed bij het advocatenkantoor Loyens & Loeff, kantoor België. De voorbije 11 jaar heeft Lien een uitgebreide kennis en ervaring in het privaat vastgoedrecht opgebouwd. Zij is gespecialiseerd in het goederenrecht, met een focus op complexe zakenrechtelijke structuren. Lien staat cliënten vaak bij in vastgoedtransacties (zowel asset deals als share deals) en vastgoedontwikkelingen. Daarnaast is Lien auteur van diverse publicaties en is zij een vaak gevraagde gastspreken op seminaries rond belangrijke kwesties in het privaat vastgoedrecht.

Lien Bellinck
Locatie en datum
Campus Proximus (van - tot)

Locatie
UC Leuven-Limburg, Campus Proximus, Geldenaaksebaan 335, 3001 Heverlee

Prijs

Prijs: € 90 (alumni: € 85 - leden FVF: € 81) (vrij van BTW: Art. 44§2-4° WBTW)

Je kan voor deze navorming een tegemoetkoming aanvragen bij de kmo-portefeuille.

Attestering
Erkenningsnummer IAB A0013/2009 - 3 uur permanente vorming. Indien je je ITAA-nummer doorgeeft bij inschrijving voorzien we in een elektronische attestering bij het ITAA. De gevolgde uren permanente vorming worden dan automatisch in uw elektronisch jaarverslag opgenomen, waardoor u dus zelf geen aanvraag hiervoor moet indienen bij het ITAA. De desgevallende attestering door ons zal gebeuren tegen uiterlijk 17 december 2021 (waarna u dit kan raadplegen in uw elektronisch jaarverslag).

Contact

navormingen@ucll.be
+32 16 375 880

TERUG