Tijdens dit seminarie worden aandachtspunten en actualiteiten in de vastgoedfiscaliteit overlopen, waarbij recente wetswijzigingen, recente rechtspraak en ervaringen uit de praktijk aan bod komen.
Het seminarie is opgebouwd rond drie luiken: (i) vastgoed en particulieren, (ii) vastgoed en vennootschappen en (iii) vastgoedpromotie.

In het luik ‘vastgoed en particulieren’ wordt o.a. ingegaan op:

 • de fiscale behandeling van inkomsten uit onroerend goed (verhuring, vestiging van zakelijke rechten, etc.);
 • de fiscale grens tussen onroerende inkomsten en beroepsinkomen (vanaf welke drempel is er sprake van een onderneming?);
 • de fiscale behandeling van de verkoop van onroerend goed (btw vs. registratierecht, snelle meerwaarden);

In het luik ‘vastgoed en vennootschappen’ wordt o.a. ingegaan op:

 • de fiscale gevolgen van het aanhouden van verhuurd vastgoed via een vennootschap (inkomsten in de vennootschap, opstromen van de inkomsten, onttrekking van het onroerend goed);
 • de fiscale gevolgen van zakelijke rechten door een bestuurder toegekend aan de vennootschap (opletten voor verdoken voordelen van alle aard, aandacht voor het nieuwe goederenrecht);
 • de onroerende verhuur met btw;
 • de aftrek als beroepskost van privé-aangewend onroerend goed in de vennootschap, met inbegrip van de bezoldigingstheorie;
 • het fiscaal neutraal afzonderen van professioneel-aangewend onroerend goed van de operationele activiteit van een vennootschap;

In het luik ‘vastgoedpromotie’ wordt o.a. ingegaan op:

 • afbraak en wederopbouw met verlaagde btw;
 • beroepsoprichters en verlaagde registratierechten;
 • oprichten en verkopen van vastgoed via een afzonderlijke grondvennootschap en een afzonderlijke constructievennootschap (misbruik of marktpraktijk?);
 • de algemene kosten gedragen door de constructievennootschap en de (niet-)doorfacturatie aan de grondvennootschap (btw integraal aftrekbaar?).

Je hebt de gelegenheid om je vragen voor te leggen aan de sprekers tijdens het seminarie.

Spreker

Tim Vandeweyer, Fiscaal advocaat - vennoot PAQT, Lector UC Leuven-Limburg
Leanne Barthels, Fiscaal advocaat PAQT

Webinar
Het webinar wordt 'on demand' aangeboden. Bij de inschrijving (uiterlijke inschrijfdatum: 25 mei 2022) ontvang je een link om het webinar tijdens de komende drie weken eenmalig te kunnen bekijken.
Het webinar duurt 3 uur en werd opgenomen op 23 november 2021.

Prijs

90 euro (alumni: 85 euro) (vrij van BTW: Art. 44§2-4° WBTW)

Je kan voor deze navorming een tegemoetkoming aanvragen bij de kmo-portefeuille en/of bij liberform.

Attestering
Erkenningsnummer IAB A0014/2009 - 3 uur permanente vorming. Indien je je ITAA-nummer doorgeeft bij inschrijving voorzien we in een elektronische attestering bij het ITAA. De gevolgde uren permanente vorming worden dan automatisch in uw elektronisch jaarverslag opgenomen, waardoor u dus zelf geen aanvraag hiervoor moet indienen bij het ITAA. De desgevallende attestering door ons zal gebeuren tegen uiterlijk 17 december 2021 (indien u dit webinar bekijkt vóór 10 december 2021) of 15 juli 2022 (indien u dit webinar bekijkt vóór 15 juni 2022) (waarna u dit kan raadplegen in uw elektronisch jaarverslag).

Contact

navormingen@ucll.be
+32 16 375 880 | +32 11 180 943 |

TERUG