Tijdens dit seminarie wordt de fiscale procedure in de inkomstenbelastingen overlopen, waarbij de recente wetswijzigingen, de recente rechtspraak en ervaringen uit de praktijk aan bod komen. 

Tevens wordt aandacht besteed aan de houding die een fiscale raadgever kan aannemen, indien de fiscus zijn bevoegdheden tijdens een fiscale procedure te buiten gaat.

De praktijk leert immers dat de fiscus tijdens een fiscale controle steeds vaker de grenzen van zijn onderzoeksbevoegdheden opzoekt. De fiscus voelt zich gesteund door de recente rechtspraak die steeds minder geneigd is om ‘onrechtmatig verkregen bewijs’ te weren uit de procedure. Ook al overtreedt de fiscus bij het verzamelen van zijn bewijs de fiscale spelregels, toch betekent dit niet zomaar dat het bewijs niet gebruikt zou kunnen worden om de fiscale aanslag te onderbouwen.

Het is dus van belang om tijdens een fiscale controle tijdig in te grijpen wanneer de fiscus zijn bevoegdheden overschrijdt, aangezien het achteraf laten weren van onrechtmatig verkregen bewijs steeds moeilijker wordt.

Je hebt de gelegenheid om je vragen voor te leggen aan de spreker tijdens het seminarie.

Spreker

Tim Vandeweyer, Fiscaal advocaat - vennoot PAQT, Lector UC Leuven-Limburg

Webinar
Het webinar wordt 'on demand' aangeboden. Bij de inschrijving (uiterlijke inschrijfdatum: 25 mei 2022) ontvang je een link om het webinar tijdens de komende drie weken eenmalig te kunnen bekijken.
Het webinar duurt 3 uur en werd opgenomen op 28 oktober 2021.

Prijs

90 euro (alumni: 85 euro) (vrij van BTW: Art. 44§2-4° WBTW)

Je kan voor deze navorming een tegemoetkoming aanvragen bij de kmo-portefeuille en/of bij liberform.

Attestering
Erkenningsnummer IAB A0013/2009 - 3 uur permanente vorming. Indien je je ITAA-nummer doorgeeft bij inschrijving voorzien we in een elektronische attestering bij het ITAA. De gevolgde uren permanente vorming worden dan automatisch in uw elektronisch jaarverslag opgenomen, waardoor u dus zelf geen aanvraag hiervoor moet indienen bij het ITAA. De desgevallende attestering door ons zal gebeuren tegen uiterlijk 17 december 2021 (indien u dit webinar bekijkt vóór 10 december 2021) of 15 juli 2022 (indien u dit webinar bekijkt vóór 15 juni 2022) (waarna u dit kan raadplegen in uw elektronisch jaarverslag).

Contact

navormingen@ucll.be
+32 16 375 880 | +32 11 180 943 |

TERUG