Tijdens dit webinar (2u) wordt de fiscale procedure in de inkomstenbelastingen overlopen, waarbij de recente wetswijzigingen, de recente rechtspraak en ervaringen uit de praktijk aan bod komen. 

Tevens wordt aandacht besteed aan de houding die een fiscale raadgever kan aannemen, indien de fiscus zijn bevoegdheden tijdens een fiscale procedure te buiten gaat. 

De praktijk leert immers dat de fiscus tijdens een fiscale controle steeds vaker de grenzen van zijn onderzoeksbevoegdheden opzoekt. De fiscus voelt zich gesteund door de recente rechtspraak die steeds minder geneigd is om ‘onrechtmatig verkregen bewijs’ te weren uit de procedure. Ook al overtreedt de fiscus bij het verzamelen van zijn bewijs de fiscale spelregels, toch betekent dit niet zomaar dat het bewijs niet gebruikt zou kunnen worden om de fiscale aanslag te onderbouwen. 

Je hebt de gelegenheid om je vragen voor te leggen aan de spreker tijdens het webinar. Gezien het een webinar on demand is, zal je achteraf per e-mail een antwoord op je vragen ontvangen.

Trainer

Tim Vandeweyer, Fiscaal advocaat PAQT advocaten, Lector Hogeschool UCLL

Dit webinar (2u) werd opgenomen op 10 november 2022 (als real time webinar) en is beschikbaar t.e.m. 31 mei 2023.

Prijs

€ 75 (alumni: € 70) (studenten: € 15) (vrij van BTW: Art. 44§2-4° WBTW)

Je kan voor deze navorming geen tegemoetkoming aanvragen bij de kmo-portefeuille. Je kan voor deze navorming wel een tegemoetkoming aanvragen bij liberform.

Attestering

Ongeveer een maand na het bekijken van het webinar, ontvang je het desgevallende aanwezigheidsattest per e-mail. In dit kader is het van belang om de aandachtscontrole en de afsluitende toets gedurende het webinar te beantwoorden.

Erkenningsnummer ITAA: A0013/2009 - 2 uur permanente vorming.

Indien je je ITAA-nummer doorgeeft bij inschrijving voorzien we in een elektronische attestering bij het ITAA. De gevolgde uren permanente vorming worden dan automatisch in het elektronisch jaarverslag opgenomen, waardoor je dus zelf geen aanvraag hiervoor moet indienen bij het ITAA.

Contact

navormingen@ucll.be

+32 16 375 880 | +32 11 180 943 |

TERUG