Tijdens het seminarie wordt een volledig beeld geschetst van de geldende verplichtingen die opgelegd worden aan de cijferberoepen door de huidige antiwitwaswetgeving, met o.m. aandacht voor

  • Governance (organisatie en controle);
  • Risicogebaseerde aanpak (algemeen en individueel);
  • Waakzaamheid (met o.m. de identificatieplicht, de identiteitsverificatie en de verhoogde waakzaamheid);
  • De meldplicht aan de CFI (Cel voor Financiële Informatieverwerking) en haar werking.

Vanuit de ervaringen bij de CFI zullen regelmatig voorbeelden uit de praktijk worden aangehaald die de cijferberoepen aanspreken. Wat zijn nu kwalitatieve meldingen van cijferberoepen? Hoe behandelt de CFI meldingen van cijferberoepen? Wat zijn de huidige typologieën en trends in witwassen?

Het doel van het seminarie is om de deelnemers een actueel overzicht te bieden van de geldende wet- en regelgeving, een aantal cruciale begrippen en spelers in het werkveld toe te lichten en te sensibiliseren inzake witwassen en financiering van terrorisme.

Je hebt de gelegenheid om je vragen voor te leggen aan de sprekers vóór of tijdens het seminarie.

Spreker

Kris Meskens, Secretaris-generaal CFI
Perry Timmerman, Inspecteur-analist CFI

Locatie en datum
Online (begin- & einduur)
Prijs

90 euro (alumni: 85 euro) (vrij van BTW: Art. 44§2-4° WBTW)

Je kan voor deze navorming een tegemoetkoming aanvragen bij de kmo-portefeuille en/of bij liberform.

Attestering
Erkenningsnummer IAB A0013/2009 - 3 uur permanente vorming. Indien je je ITAA-nummer doorgeeft bij inschrijving voorzien we in een elektronische attestering bij het ITAA. De gevolgde uren permanente vorming worden dan automatisch in uw elektronisch jaarverslag opgenomen, waardoor u dus zelf geen aanvraag hiervoor moet indienen bij het ITAA. De desgevallende attestering door ons zal gebeuren tegen uiterlijk 17 december 2021 (waarna u dit kan raadplegen in uw elektronisch jaarverslag).

Contact

navormingen@ucll.be
+32 16 375 880 | +32 11 180 943 |

TERUG