Het seminarie “Actuele antiwitwaswetgeving voor cijferberoepen” zal een volledig beeld schetsen van de geldende verplichtingen die opgelegd worden aan de cijferberoepen door de huidige antiwitwasgeving (de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten), met o.m. aandacht voor:

  • Governance (organisatie en controle)
  • De risicogebaseerde aanpak (algemeen en individueel)
  • Waakzaamheid (met onder meer de identificatieplicht
  • De identiteitsverificatie en de verhoogde waakzaamheid)
  • De meldplicht aan de CFI (Cel voor Financiële Informatieverwerking) en haar   werking

Vanuit hun ervaringen zullen de sprekers regelmatig voorbeelden uit de praktijk aanhalen die de cijferberoepen aanspreken, zoals:

  • Wat zijn nu kwalitatieve meldingen van cijferberoepen?
  • Hoe behandelt de CFI meldingen van cijferberoepen?
  • Wat zijn de huidige typologieën en trends in witwassen?

Je hebt de gelegenheid om je vragen voor te leggen aan de sprekers vóór of tijdens het seminarie.

Trainer

Perry Timmerman, Expert-analist bij de CFI

Frank Haemers, Jurist bij het ITAA, Lid van de commissie Antiwitwaswetgeving van het ITAA

Locatie en datum
UCLL, Campus Proximus, Geldenaaksebaan 335, Heverlee
Prijs

€95 (alumni €90)  (Vrij van BTW: Art. 44§2-4° WBTW)

Je kan voor deze navorming een tegemoetkoming aanvragen bij de kmo-portefeuille en/of bij liberform.

Attestering

Erkenningsnummer ITAA: A0013/2009 - 3 uur permanente vorming.

Indien je je ITAA-nummer doorgeeft bij inschrijving voorzien we in een elektronische attestering bij het ITAA. De gevolgde uren permanente vorming worden dan automatisch in het elektronisch jaarverslag opgenomen, waardoor je dus zelf geen aanvraag hiervoor moet indienen

Contact

navormingen@ucll.be    

+32 16 375 880 | +32 11 180 943 |

TERUG

Interne referentie
NAV-SO-LEU-026