Als onderdeel van de hervorming van de vennootschapsbelasting werd de autofiscaliteit behoorlijk bijgestuurd. Met ingang van 2020 werden nieuwe regels inzake de fiscale aftrekbaarheid van autokosten ingevoerd. Momenteel zet de regering in op de (verdere) elektrificatie van het wagenpark. Deze nieuwe golf van regels zullen gradueel in werking treden vanaf 2023.

Tijd voor een stand van zaken. Tijdens het webinar worden onder meer de volgende vragen behandeld:

  • Hoe moet de nieuwe formule inzake de fiscale aftrekbaarheid van personenwagens (vanaf 2020) concreet worden berekend? Wat zijn de relevante elementen van deze formule?
  • Hoe ziet het overgangsregime voor hybride wagens eruit? Waarom is het onderscheid tussen “echte” en “valse” hybrides zo belangrijk?
  • Welke voorwaarden moeten worden voldaan bij doorrekeningen van autokosten? Wat met doorrekeningen naar of van het buitenland?
  • Wat is de impact van de nieuwe regels inzake de fiscale aftrekbaarheid van autokosten (vanaf 2023) op het huidige wagenpark?
  • Kan de werkgever fiscale incentives genieten bij de installatie van laadpalen? En wat met de kosten van onderhoud? Moet een voordeel alle aard worden aangerekend voor laadpalen bij de werknemer thuis?
  • Worden brandstof en elektriciteit op gelijke wijze behandeld?
Spreker

Pieter-Jan Wouters, Senior Manager EY Tax Consultants

Webinar
Het webinar wordt 'on demand' aangeboden. Bij je inschrijving ontvang je een link om het tijdens de komende drie weken eenmalig te kunnen bekijken.
Het webinar duurt 2 uur en werd opgenomen op 26 oktober 2021 en is te bekijken t.e.m. 15 juni 2022.

 

Prijs

70 euro (alumni: 65 euro) (vrij van BTW: Art. 44§2-4° WBTW)

Je kan voor deze navorming een tegemoetkoming aanvragen bij de kmo-portefeuille en/of bij liberform.

Attestering
Erkenningsnummer IAB A0013/2009 - 2 uur permanente vorming. Indien je je ITAA-nummer doorgeeft bij inschrijving voorzien we in een elektronische attestering bij het ITAA. De gevolgde uren permanente vorming worden dan automatisch in uw elektronisch jaarverslag opgenomen, waardoor u dus zelf geen aanvraag hiervoor moet indienen bij het ITAA. De desgevallende attestering door ons zal gebeuren tegen uiterlijk 17 december 2021 (indien u dit webinar bekijkt vóór 10 december 2021) of 15 juli 2022 (indien u dit webinar bekijkt vóór 15 juni 2022) (waarna u dit kan raadplegen in uw elektronisch jaarverslag).

Contact

navormingen@ucll.be
+32 16 375 880 | +32 11 180 943 |

TERUG