Grensoverschrijdende fiscale constructies die voldoen aan één van de kenmerken die de wet voorziet (“hallmarks”) moeten worden gerapporteerd aan de bevoegde belastingadministratie. In eerste instantie geldt de meldingsplicht voor adviseurs, advocaten, accountants en andere tussenpersonen die de constructie bedenken, aanbieden, opzetten, beschikbaar maken voor implementatie of de implementatie ervan beheren. In bepaalde gevallen verschuift de verplichting naar de belastingplichtige zelf.

Bij niet-naleving van de meldingsplicht kunnen de boetes hoog oplopen. Maar het toepassingsgebied van de meldingsplicht is zeer ruim en de praktische onduidelijkheden zijn talrijk. Tijdens dit webinar gaat de spreker in op de volgende vraagstellingen:

  • Welke constructies vallen onder de meldingsplicht en aan welke kenmerken moet de constructie voldoen?
  • Hoe ruim worden de wezenskenmerken (“hallmarks”) geïnterpreteerd door de belastingadministratie?
  • Wat is het nut van de “main benefit test”?
  • Welke tussenpersoon of adviseur moet melden? Wat met verschillende of buitenlandse tussenpersonen?
  • Worden “interne” adviseurs (bv. in-house tax teams) ook beschouwd als tussenpersonen? Gaat het hier ook over natuurlijke personen?
  • Hoe zit het met het beroepsgeheim? Wat is concreet het standpunt van ITAA hierover?
  • Wat moet worden gerapporteerd? Hoe loopt de indiening via MyMinFin precies?
Spreker

Pieter-Jan Wouters, Senior Manager EY Tax Consultants

Webinar
Het webinar wordt 'on demand' aangeboden. Bij de inschrijving (uiterlijke inschrijfdatum: 25 mei 2022) ontvang je een link om het webinar tijdens de komende drie weken eenmalig te kunnen bekijken.
Het webinar duurt 2 uur en werd opgenomen op 12 november 2021.

Prijs

70 euro (alumni: 65 euro) (vrij van BTW: Art. 44§2-4° WBTW)

Je kan voor deze navorming een tegemoetkoming aanvragen bij de kmo-portefeuille en/of bij liberform.

Attestering
Erkenningsnummer IAB A0013/2009 - 2 uur permanente vorming. Indien je je ITAA-nummer doorgeeft bij inschrijving voorzien we in een elektronische attestering bij het ITAA. De gevolgde uren permanente vorming worden dan automatisch in uw elektronisch jaarverslag opgenomen, waardoor u dus zelf geen aanvraag hiervoor moet indienen bij het ITAA. De desgevallende attestering door ons zal gebeuren tegen uiterlijk 17 december 2021 (indien u dit webinar bekijkt vóór 10 december 2021) of 15 juli 2022 (indien u dit webinar bekijkt vóór 15 juni 2022) (waarna u dit kan raadplegen in uw elektronisch jaarverslag).

Contact

navormingen@ucll.be
+32 16 375 880 | +32 11 180 943 |

TERUG