De nieuwe btw-vrijstellingsregeling voor medische beroepen (10u00 – 12u00):

Vanaf 1 januari 2022 wijzigen de btw-vrijstellingsregels voor diensten inzake medische verzorging. Er moeten vanaf dan voor de vrijstelling twee voorwaarden vervuld zijn: de personele (hoedanigheid van de dienstverrichter) en de materiële voorwaarde (therapeutisch doel).

In een circulaire wordt de visie van de fiscus met betrekking tot die beide voorwaarden toegelicht voor tal van medische en paramedische beroepen.

Daarnaast zal de fiscus onder meer ook nog in bijzondere regels voorzien waardoor btw-plichtigen die ingevolge de nieuwe regeling volledig vrijgestelde btw-plichtige zonder recht op aftrek worden, de in het voordeel van de fiscus te herziene btw-aftrek op hun bedrijfsmiddelen gespreid over de herzieningstermijn zullen kunnen terugstorten. In het seminarie zal uitgebreid toegelicht worden hoe de nieuwe regels toegepast moeten worden en wat dit concreet betekent voor diverse beroepsbeoefenaars.

Zo krijgt u o.m. een antwoord op volgende vragen:

 • Wanneer is er sprake van een therapeutisch doel?
 • Welke beroepsbeoefenaars komen in aanmerking voor de vrijstelling?
 • Wat zijn de gevolgen voor beroepsbeoefenaars die van een aan btw onderworpen statuut naar een volledig vrijgesteld statuut gaan?
 • Kan de behandeling van een psychologisch probleem een therapeutisch doel inhouden?
 • Kan voor niet-therapeutische behandelingen eventueel de vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen toegepast worden?
 • Wat met esthetische en andere ingrepen door tandartsen en orthodontisten?
 • Welke formaliteiten moeten nageleefd worden bij de btw-herziening ingevolge de wijziging van de btw-vrijstelling voor medische verzorging?
 • Zijn er overgangsmaatregelen voorzien voor behandelingen die hebben plaatsgevonden voor 1 januari 2022 wanneer de btw na die datum opeisbaar wordt?

Je hebt de gelegenheid om je vragen voor te leggen aan de spreker vóór of tijdens het seminarie. 

BTW en auto's gebruikt als bedrijfsmiddel (13u00 – 15u00):

De bedrijfswagen is bij btw-controles nog zeer vaak het voorwerp van een btw-regularisatie. Voor sommigen is het niet altijd duidelijk of een kost wel of niet onder de 50%-beperking valt, de btw-aftrekbeperking in functie van het beroepsgebruik wordt op de auto wel vaak correct toegepast, maar niet op andere kosten of er wordt te weinig btw afgedragen op de vergoedingen die voor het privégebruik worden gevraagd van de zaakvoerder of het personeelslid. Ook bij verkopen wordt de 50%-tolerantie nog geregeld verkeerd toegepast. En als het gaat om aankopen uit of verkopen naar andere lidstaten van voertuigen, dan leiden fouten algauw tot aanzienlijke bedragen die de fiscus vordert. Bij aankopen van voertuigen in andere lidstaten komen er ook specifieke formaliteiten kijken. Kortom, veel zaken die op btw-vlak verkeerd kunnen gaan met een bedrijfswagen.

Tijdens het seminarie komt o.m. aan bod:

 • Wat moet er juist gebeuren als ik een voertuig aankoop uit een andere lidstaat
 • Hoe moet de btw-aftrek berekend worden bij oplaadbeurten via een laadpaal
 • Kan ik de btw volledig recupereren op de aankoopoptie die ik licht om het voertuig onmiddellijk door te verkopen
 • Wat als een vrijgestelde kleine onderneming een bedrijfswagen verkoopt naar een andere lidstaat
 • Welke regels moet aan autohandelaar toepassen die een wagen uit zijn voorraad neemt om bv. als vervangwagen ter beschikking te stellen
 • Moet de 50%-aftrekbeperking toegepast op de installatie van een laadpaal
 • Wat als ik mijn activiteit stopzet en de bedrijfswagen privé behoudt
 • Ik reken mijn wagen vanuit één vennootschap door aan mijn andere vennootschap: verlies ik twee keer 50% btw-aftrek?
 • Is de btw aftrekbaar op een parking die ik huur voor mijn klanten die op bezoek komen
 • Wanneer kan ik de 50% niet-aftrekbare btw alsnog (deels) recupereren 
 • … 

Je hebt de gelegenheid om je vragen voor te leggen aan de spreker vóór of tijdens het seminarie. 

Spreker

Rob Van Den Plas, Partner De btw-lijn

Jurgen Opreel, Partner De btw-lijn

Locatie en datum
Online (van - tot)
Online (van - tot)

Webinar
Het webinar wordt in real time aangeboden. Nadien is het webinar nog drie weken consulteerbaar.

Prijs

140 euro (alumni: 130 euro) (vrij van BTW: Art. 44§2-4° WBTW)

Bij het volgen van alle BTW-seminaries op 25/01/2022, 08/02/2022 en 15/02/2022 betaal je 400 euro (alumni: 370 euro)

Je kan voor deze navorming een tegemoetkoming aanvragen bij de kmo-portefeuille en/of bij liberform.

Attestering

Erkenningsnummer IAB A0013/2009 - 4 uur permanente vorming. Indien je je ITAA-nummer doorgeeft bij inschrijving voorzien we in een elektronische attestering bij het ITAA. De gevolgde uren permanente vorming worden dan automatisch in uw elektronisch jaarverslag opgenomen, waardoor u dus zelf geen aanvraag hiervoor moet indienen bij het ITAA. De desgevallende attestering door ons zal gebeuren tegen uiterlijk 15 juli 2022 (waarna u dit kan raadplegen in uw elektronisch jaarverslag). 

 

Contact

navormingen@ucll.be
+32 16 375 880 | +32 11 180 943 |

TERUG