Het accuraat opstellen en het tijdig neerleggen van de jaarrekening volgens de verplichte jaarrekeningschema’s is voor de beroepsbeoefenaar en het bestuursorgaan jaarlijks een belangrijk event in het ondernemingsgebeuren.

 

In de loop van het boekjaar worden alle transacties die de bezittingen, schulden, kosten en opbrengsten van de onderneming beïnvloeden, geregistreerd in het journaal en in het grootboek. Op het einde van het boekjaar zal via een proef- en saldibalans de voorlopige situatie van de rekeningen opgemaakt worden. Aan de hand van de inventarisatie zal deze voorlopige situatie aangepast worden om overeen te stemmen met de werkelijkheid. De aanpassingen van de gewaardeerde inventaris met de ontwerp proef- en saldibalans zijn de “eindejaarsverrichtingen”.

Deze uiteenzetting geeft u een gedetailleerd overzicht van de verschillende eindejaarsverrichtingen per rubriek met als doel, het opmaken van een kwaliteitsvolle jaarrekening voor de geïnteresseerde stakeholder.

Bijzondere aandacht zal worden besteed aan de toepasselijke adviezen van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN), praktijkervaringen en actualiteiten.

Je hebt de gelegenheid om je vragen voor te leggen aan de spreker vóór of tijdens het seminarie.

Trainer

Patrick Valckx, Vennoot Amare Accounting & Advisory BV, Bedrijfsrevisor - Accountant

Locatie en datum
UCLL, Campus Proximus, Geldenaaksebaan 335, Heverlee
Prijs

€95 (alumni: €90) (vrij van BTW: Art. 44§2-4° WBTW).

Je kan voor deze navorming een tegemoetkoming aanvragen bij de kmo-portefeuille en/of bij liberform.

Attestering:

Erkenningsnummer ITAA: A0013/2009 - 3 uur permanente vorming.

Indien je je ITAA-nummer doorgeeft bij inschrijving voorzien we in een elektronische attestering bij het ITAA. De gevolgde uren permanente vorming worden dan automatisch in het elektronisch jaarverslag opgenomen, waardoor je dus zelf geen aanvraag hiervoor moet indienen bij het ITAA.

Contact

navormingen@ucll.be
+32 16 375 880 | +32 11 180 943 |

TERUG

Interne referentie
NAV-SO-LEU-022