Tijdens dit seminarie worden de fiscale en vennootschapsrechtelijke aandachtspunten van een aantal verrichtingen overlopen die een vennootschap en haar aandeelhouders in de praktijk vaak tegenkomen.

Het seminarie is opgebouwd rond drie luiken, waarbij telkens de vennootschapsrechtelijke mogelijkheden en procedures worden toegelicht, en vervolgens de fiscale implicaties en aandachtspunten worden besproken.

In het luik ‘spelen met winst- en stemrechten van aandelen’ wordt o.a. ingegaan op:

 • de mogelijkheid om ongelijke winst- en stemrechten te koppelen aan aandelen, en de fiscale gevolgen en aandachtspunten;
 • de impact van ongelijke winstrechten op het regime VVPRbis;
 • de mogelijkheden inzake het regime van de liquidatiereserves;

In het luik ‘verkopen van een vennootschap’ wordt o.a. ingegaan op:

 • de share deal: het verkopen van een vennootschap via een aandelentransactie (belang due dilligence, belang koopovereenkomst aandelen, impact eerdere aandeelhoudersafspraken, impact afspraken uitgestelde betalingen, impact prijsaanpassingen wegens schadegevallen, … );
 • risico op herkwalificatie van een belastingvrije meerwaarde op aandelen in een beroepsinkomen of een divers inkomen;
 • de asset deal: het verkopen van het handelsfonds van een vennootschap (tegenstelbaarheid aan de fiscus, attesten, hoofdelijke aansprakelijkheid, …);
 • bijzondere regelingen voor het management bij een verkoop van de vennootschap (carried interest, risico op verdoken voordelen van alle aard, …)

In het luik ‘reorganiseren van een vennootschap’ wordt o.a. ingegaan op:

 • het afsplitsen van onroerend goed van de operationele activiteit van een vennootschap;
 • het uitsplitsen van meerdere bedrijfstakken in afzonderlijke vennootschappen;
 • de instap van nieuwe investeerders of het management in de vennootschap;
 • de instap van de volgende generatie in de vennootschap;
 • de reorganisatie van een vennootschap gevolgd door een verkoop van de aandelen, fiscale aandachtspunten;

Je hebt de gelegenheid om je vragen voor te leggen aan de sprekers vóór of tijdens het seminarie.

Spreker

Tim Vandeweyer, Fiscaal advocaat - vennoot PAQT, Lector UC Leuven-Limburg
Leen Wetsels, Advocaat vennootschapsrecht - vennoot PAQT

Locatie en datum
Online (begin- & einduur)

Webinar
Het webinar wordt in real time aangeboden. Nadien is het webinar nog drie weken consulteerbaar.

Prijs

90 euro (alumni: 85 euro) (vrij van BTW: Art. 44§2-4° WBTW)

Je kan voor deze navorming een tegemoetkoming aanvragen bij de kmo-portefeuille en/of bij liberform.

Attestering
Erkenningsnummer IAB A0013/2009 - 3 uur permanente vorming. Indien je je ITAA-nummer doorgeeft bij inschrijving voorzien we in een elektronische attestering bij het ITAA. De gevolgde uren permanente vorming worden dan automatisch in uw elektronisch jaarverslag opgenomen, waardoor u dus zelf geen aanvraag hiervoor moet indienen bij het ITAA. De desgevallende attestering door ons zal gebeuren tegen uiterlijk 17 december 2021 (waarna u dit kan raadplegen in uw elektronisch jaarverslag).

Contact

navormingen@ucll.be
+32 16 375 880 | +32 11 180 943 |

TERUG