Sinds 2019 kunnen Belgische vennootschappen of inrichtingen genieten van een systeem van groepsbijdragen. Bijgevolg kan een winstgevende entiteit (A) een groepsbijdrage toekennen aan een verlieslatende groepsentiteit (B). De toegekende groepsbijdrage vormt een fiscale aftrekpost in hoofde van A. De ontvangen groepsbijdrage wordt opgenomen in de belastbare grondslag van B, dewelke meteen kan worden gecompenseerd met haar fiscaal verlies van het boekjaar. Met een groepsbijdrage kan A haar belastbare winst dus geheel of gedeeltelijk compenseren met het fiscaal verlies van B. 

De praktische toepassing van het fiscale consolidatiestelsel doet evenwel nog bepaalde vragen rijzen. Inmiddels hebben de Minister van Financiën en de Dienst Voorafgaande Beslissingen zich al uitgesproken over een aantal praktische vraagstukken. Tijdens dit seminarie worden onder meer de volgende onderwerpen besproken: 

  • Nieuwe inzichten in rechtsleer en rulingpraktijk: optimalisaties en aandachtspunten 
  • Berekening van de vergoeding voor de toegekende groepsbijdrage (wettekst versus administratieve visie) 
  • Boekhoudkundige verwerking van de vergoeding voor toegekende groepsbijdragen 
  • Fiscale consolidatie in een reorganisatiecontext 
  • Interactie met andere fiscale maatregelen (bv. COVID-19 steunmaatregelen, EBITDA interestaftrekbeperking) 
  • Impact van bedrijfseconomische beslissing (bv. dividendpolitiek, voorafbetalingen) 
  • … 

Je hebt de gelegenheid om je vragen voor te leggen aan de spreker vóór of tijdens het seminarie.  

Spreker

Pieter-Jan WoutersSenior manager EY (International Tax and Transaction Services), auteur van het boek “Fiscale consolidatie: systeem van groepsbijdragen”  

Locatie en datum
Online (begin- & einduur)

Webinar
Het webinar wordt in real time aangeboden. Nadien is het webinar nog drie weken consulteerbaar.

Prijs

90 euro (alumni: 85 euro) (vrij van BTW: Art. 44§2-4° WBTW)

Je kan voor deze navorming een tegemoetkoming aanvragen bij de kmo-portefeuille en/of bij liberform.

Attestering
Erkenningsnummer BIBF: 106866 / Erkenningsnummer IAB A0013/2009 - 3 uur permanente vorming.

Contact

navormingen@ucll.be
+32 16 375 880 | +32 11 180 943 |

TERUG