Gedurende het seminarie zal er een grondige bespreking plaatsvinden van de verschillende fiscale aspecten verbonden aan de diverse vormen van mobiliteit: de auto, de fiets, de motor, het openbaar vervoer, de mobiliteitsvergoeding, dichter bij het werk wonen,…

De fiscale aspecten zullen worden behandeld zowel in hoofde van de genieter als in hoofde van de verstrekker, op het vlak van personenbelasting, vennootschapsbelasting en BTW. 

Je hebt de gelegenheid om je vragen voor te leggen aan de spreker vóór of tijdens het seminarie.  

Spreker

Yves Verdingh, Head of Tax BNP Paribas Fortis

Locatie en datum
Online (begin- & einduur)

Webinar
Het webinar wordt in real time aangeboden. Nadien is het webinar nog drie weken consulteerbaar.

Prijs

90 euro (alumni: 85 euro) (vrij van BTW: Art. 44§2-4° WBTW)

Je kan voor deze navorming een tegemoetkoming aanvragen bij de kmo-portefeuille en/of bij liberform.

Attestering
Erkenningsnummer BIBF: 106879 / Erkenningsnummer IAB A0013/2009 - 3 uur permanente vorming.

Contact

navormingen@ucll.be
+32 16 375 880 | +32 11 180 943 |

TERUG