Steeds meer Belgen kopen een buitenlandse vakantiewoning. Vooral de klassieke bestemmingen, zoals Frankrijk en Spanje, zijn erg in trek bij het Belgische publiek. De aankoop van een onroerend goed is op fiscaal vlak zeer complex en onderhevig aan frequente wijzigingen. De Belgische fiscale aandachtspunten, alsook een aantal relevante buitenlandse aspecten, worden toegelicht tijdens dit seminarie door meester Rosanne Van Gael.

Meer concreet wordt er in dit seminarie besproken wat de fiscale gevolgen zijn van de aankoop, het bezit, de verkoop en de successieplanning van onroerend goed in het buitenland én hoe u uw vermogen het best plant over de grenzen heen. Hierbij zal vooral aandacht worden geschonken aan de klassieke landen in het licht van vakantiewoningen, zoals Frankrijk en Spanje.

In eerste instantie wordt de aandacht gevestigd op de belangrijkste Belgische fiscale aandachtspunten van een dergelijke investering in het buitenland. Daarbij wordt tevens stilgestaan bij de werking en impact van dubbelbelastingverdragen ter vermijding van dubbele belasting.

 

Meer bepaald wordt nagegaan welke Belgische belastingen van toepassing zijn op de periodieke inkomsten en op de eventuele meerwaarden op uw buitenlands onroerend goed. Tevens zal aandacht worden besteed aan de kosten die u maakt bij het aanhouden/verhuren van uw onroerend goed. Bij het beantwoorden van deze vragen zal het van belang zijn of de aankoop wordt verricht door uzelf als natuurlijke persoon of door uw vennootschap.

 

Aangezien het ook belangrijk is om op lange termijn te denken, zal ook bijzondere aandacht worden gevestigd op het hoofdstuk van de erfbelasting, zowel in België als in het buitenland. Zo passeren ook enkele tips and tricks op het vlak van de successieplanning de revue.

 

De presentatie wordt afgesloten met een uiteenzetting van de highlights van de relevante fiscale wetgeving gekoppeld aan het aankopen/aanhouden/verkopen/schenken/vererven van een vakantiewoning naar Spaans en naar Frans recht. 

Spreker

Rosanne Van Gael

Rosanne
Van Gael
advocaat-fiscalist
Cazimir

Rosanne Van Gael legt zich toe op zowel nationaal als internationaal fiscaal recht, vastgoed-, beleggings- en ondernemingsfiscaliteit.
Ze is specialist in buitenlands vastgoed, de bezoldigingstheorie, de fiscale impact van het nieuwe goederenrecht en de UBO-registratie. Zij geeft regelmatig seminaries en schrijft wetenschappelijke bijdragen over deze topics.

Datum en locatie (met begin- & einduur)
UCLL Campus Hertogstraat
Prijs

€ 95 (alumni: € 90 - studenten € 15) (vrij van BTW: Art. 44§2-4° WBTW)

Inclusief broodjes, drank en documentatie.

 

Je kan voor deze navorming een tegemoetkoming aanvragen bij de kmo-portefeuille (UC Leuven, DV.O103479) en/of bij liberform.

 

 

Attestering

Erkenningsnummer ITAA: A0013/2009 - 3 uur permanente vorming.

Indien je je ITAA-nummer doorgeeft bij inschrijving voorzien we in een elektronische attestering bij het ITAA. De gevolgde uren permanente vorming worden dan automatisch in het elektronisch jaarverslag opgenomen, waardoor je dus zelf geen aanvraag hiervoor moet indienen bij het ITAA.

Vragen? Contacteer Ann Roelandt op +32 497 430 207

overzicht programma fiscale club

Contact

Rosanne Van Gael

Rosanne
Van Gael
Contact praktisch

Reinilde Van Wonterghem

Reinilde
Van Wonterghem
Analytisch nummer
5105001010
Interne referentie
SO00199