Onttrekkingen en herzieningen (10u00 – 12u00):

Wanneer aangekochte goederen of diensten (vermoedelijk) bestemd zijn voor een activiteit met recht op btw-aftrek dan wordt de btw doorgaans onmiddellijk in aftrek gebracht. Indien naderhand blijkt dat deze aankopen een andere bestemming hebben gekregen dan moet doorgaans een correctie gebeuren.  Deze correcties zullen dan ofwel via een herziening, via een onttrekking of door een gelijkstelling met een aan btw onderworpen dienst moeten gedaan worden.
In dit seminarie zal aan de hand van concrete voorbeelden van veelvoorkomende situaties aangegeven worden welke regeling moet worden toegepast.

Zaken en voorbeelden die aan bod zullen komen zijn o.a.

 • Wat is het verschil tussen btw-herziening en een onttrekking?
 • Wanneer moet een onttrekking worden gedaan en wanneer een herziening?
 • Wat is de herzieningstermijn en hoe lang loopt deze?
 • Hoe dient een gemengde btw-plichtige de btw te herzien?
 • In welke gevallen kunnen er positieve herzieningen worden gedaan?
 • Hoe moeten herzieningen en onttrekkingen worden gerapporteerd in de btw-aangifte?
 • Kan vroeger betaalde btw nog worden gerecupereerd wanneer een btw-plichtige zonder recht op btw-aftrek naderhand activiteiten ontwikkelt met recht op btw-aftrek?
 • Wat als ik een handelsgoed of bedrijfsmiddel gratis wegschenk?
 • Wat als ik handelsgoederen of bedrijfsmiddelen buiten gebruik stel of vernietig?

Je hebt de gelegenheid om je vragen voor te leggen aan de spreker vóór of tijdens het seminarie. 

 BTW-regeling inzake doorrekening van kosten (13u00 – 15u00)

De doorfacturatie van kosten blijft vaak voor onduidelijkheid zorgen op het vlak van btw.  

In dit seminarie zal op een gestructureerde manier aan de hand van praktische voorbeelden worden uitgelegd waarop u dient te letten bij de doorrekening van kosten.

Zo zal o.a. besproken worden waarmee u in de volgende gevallen rekening mee moet houden:

 • Wat bij doorrekening van restaurantkosten? Hoe zit het met de btw-aftrek?
 • Wanneer in het buitenland hotelkosten worden gemaakt en de btw hierop kan niet gerecupereerd worden, moet dan bij doorrekening btw aangerekend worden op het bedrag inclusief btw.
 • Wanneer is er sprake van voorschotten die niet aan btw onderworpen dienen te worden wanneer ze worden doorgerekend?
 • Welke btw-regels zijn van toepassing als een vennootschap personeelskosten, afschrijvingen, of dergelijke wil doorfactureren aan een verbonden onderneming? Welke situaties kunnen zich voordoen?
 • Wat bij doorrekening van belastingen en boetes?
 • Wat als een verhuurder kosten van elektriciteit, water, schoonmaak doorrekent aan een huurder?
 • Kan ik bij doorrekening van een verzekeringspremie een btw-vrijstelling toepassen?
 • Zijn herstellingskosten die worden doorgerekend voor een aangebrachte schade aan btw onderworpen?

 Je hebt de gelegenheid om je vragen voor te leggen aan de spreker vóór of tijdens het seminarie. 

Spreker

Rob Van Den Plas, Partner, De btw-lijn

Bert Nijsten, btw-specialist, De btw-lijn

Locatie en datum
Online (van - tot)
Online (van - tot)

Webinar
Het webinar wordt in real time aangeboden. Nadien is het webinar nog drie weken consulteerbaar.

Prijs

140 euro (alumni: 130 euro) (vrij van BTW: Art. 44§2-4° WBTW)

Bij het volgen van alle BTW-seminaries op 25/01/2022, 08/02/2022 en 15/02/2022 betaal je 400 euro (alumni: 370 euro)

Je kan voor deze navorming een tegemoetkoming aanvragen bij de kmo-portefeuille en/of bij liberform.

Attestering

Erkenningsnummer IAB A0013/2009 - 4 uur permanente vorming. Indien je je ITAA-nummer doorgeeft bij inschrijving voorzien we in een elektronische attestering bij het ITAA. De gevolgde uren permanente vorming worden dan automatisch in uw elektronisch jaarverslag opgenomen, waardoor u dus zelf geen aanvraag hiervoor moet indienen bij het ITAA. De desgevallende attestering door ons zal gebeuren tegen uiterlijk 15 juli 2022 (waarna u dit kan raadplegen in uw elektronisch jaarverslag). 

 

Contact

navormingen@ucll.be
+32 16 375 880 | +32 11 180 943 |

TERUG