Het doel van dit seminarie is om een overzicht te bieden van de belangrijkste alternatieve verloningsvormen die kmo’s kunnen hanteren om hun werknemers en bedrijfsleiders op een fiscaal voordelige wijze te verlonen. 
De verloningspolitiek binnen kmo’s kan immers vaak nog (verder) geoptimaliseerd worden.

De belangrijkste verloningsvormen die een alternatief kunnen zijn voor een gewone verloning in geld worden besproken. Zowel de behandeling vanuit fiscaal oogpunt (inkomstenbelasting) als vanuit sociaalrechtelijk oogpunt (RSZ) komt aan bod.

Zoals algemeen geweten, wordt een gewoon loon in geld zwaar belast. Er zijn evenwel alternatieven mogelijk die significant minder belasting of sociale bijdragen met zich meebrengen: 

  • Bepaalde voordelen in natura worden slechts belast op een beperkt forfaitair bedrag, dat beduidend lager ligt dan de marktwaarde van de verloning: bv. kosteloze terbeschikkingstelling van wagens, smartphones, laptops, ... ; 
  • Bepaalde voordelen in natura worden zelfs volledig vrijgesteld: bv. maaltijdcheques, bepaalde gelegenheidsgeschenken, … ; 
  • Bepaalde premies kunnen vrijgesteld zijn: bv. anciënniteitspremies, pensioenpremies, huwelijkspremies, geboortepremies; 
  • Bepaalde bonussen kunnen vrijgesteld zijn: bv. niet-recurrente resultaatgebonden bonussen,…; 
  • Bijzondere regimes voorzien in de belastingvrije tussenkomst van de werkgever bij bepaalde aankopen door de werknemers: bv. pc privé plannen, kortingen op eigen producten, … ; 
  • De opbouw van het aanvullend pensioen van de werknemers kan voordelig gebeuren; 
  • De gezondheidsverzekering van de werknemers kan voordelig gebeuren; 
  • Het laten participeren van werknemers in het kapitaal en/of de winst van de vennootschap kan voordelig gebeuren; 

Ook kan een verloning van ‘creatieve’ werknemers of bedrijfsleiders mogelijks gebeuren via een auteursrechtenvergoeding, die fiscaal zeer voordelig behandeld wordt. Een beperkte auteursrechtenvergoeding wordt fiscaal immers niet beschouwd als een beroepsinkomen.

Je hebt de gelegenheid om je vragen voor te leggen aan de sprekers vóór of tijdens het seminarie. 

Spreker

Tim Vandeweyer, fiscaal advocaat bij PAQT Advocaten, lector UCLL
Sabrina Fiorelli, advocaat-vennoot arbeidsrecht bij PAQT Advocaten

Locatie en datum
Online (begin- & einduur)

Webinar
Het webinar wordt in real time aangeboden. Nadien is het webinar nog drie weken consulteerbaar.

Prijs

90 euro (alumni: 85 euro) (vrij van BTW: Art. 44§2-4° WBTW)
Inclusief syllabus, broodjesbuffet bij aanvang en versnaperingen tijdens de pauze.

Je kan voor deze navorming een tegemoetkoming aanvragen bij de kmo-portefeuille en/of bij liberform.

Attestering
Erkenningsnummer BIBF 106864 / Erkenningsnummer IAB A0013/2009 – attest 3 uur

Contact

navormingen@ucll.be
+32 16 375 880 | +32 11 180 943 |

TERUG