Tijdens dit seminarie wordt nader ingegaan op de verschillende verloningsvormen voor de bedrijfsleider:

  • Zowel in hoofde van de bedrijfsleider (bezoldigingen incl. voordelen van alle aard, roerende inkomsten zoals interesten, dividenden en auteursrechten, tenlasteneming van vennootschapsverliezen, …)
  • Als in hoofde van de vennootschap (aftrekbaarheid, impact op verlaagd tarief, …)

Je hebt de gelegenheid om je vragen voor te leggen aan de spreker vóór of tijdens het seminarie.

Trainer

Yves Verdingh, Head of Tax BNP Paribas Fortis

 

Het webinar wordt in real time aangeboden op de voorziene datum en tijdstip. Nadien zal het webinar via een weblink nog drie weken te raadplegen zijn.

Locatie en datum
Online
Prijs

€75 (alumni: 70€)  (vrij van BTW: Art. 44§2-4° WBTW)

Je kan voor deze navorming een tegemoetkoming aanvragen bij de kmo-portefeuille en/of bij liberform.

Attestering

Erkenningsnummer ITAA: A0013/2009 - 2 uur permanente vorming.

Indien je je ITAA-nummer doorgeeft bij inschrijving voorzien we in een elektronische attestering bij het ITAA. De gevolgde uren permanente vorming worden dan automatisch in het elektronisch jaarverslag opgenomen, waardoor je dus zelf geen aanvraag hiervoor moet indienen bij het ITAA.

Contact

navormingen@ucll.be    

+32 16 375 880 | +32 11 180 943 |

TERUG

Interne referentie
NAV-SO-LEU-027