De regels voor webshops wijzigen drastisch in 2021. De nieuwe OSS-regeling zal vanaf 2021 het btw-systeem in principe vereenvoudigen.

Intracommunautaire afstandsverkopen zullen kunnen worden aangegeven via een zogenaamde “OSS”-aangifte, en verkopen op afstand bij invoer van zendingen van maximum 150 euro kunnen worden aangegeven via een “IOSS”-aangifte.

De inwerkingsdatum van deze nieuwe regeling is 1 juli 2021. Hoe dit nieuwe systeem werkt en wat de impact zal zijn op het vlak van goederen, diensten en invoer wordt uitgelegd aan de hand van concrete en diverse voorbeelden. Daarnaast wordt ingegaan op een toelichting (107 pagina’s!) van de Europese Commissie om de regels te verduidelijken.

Je hebt de gelegenheid om je vragen voor te leggen aan de spreker vóór of tijdens het seminarie.

Spreker

Jurgen Opreel, Partner De btw-lijn, Vatsquare & Customs Square

Locatie en datum
Online (begin- & einduur)

Webinar
Het webinar wordt in real time aangeboden. Nadien is het webinar nog drie weken consulteerbaar.

Prijs

90 euro (alumni: 85 euro) (vrij van BTW: Art. 44§2-4° WBTW)

Je kan voor deze navorming een tegemoetkoming aanvragen bij de kmo-portefeuille en/of bij liberform.

Attestering
Erkenningsnummer IAB A0013/2009 - 3 uur permanente vorming. Indien je je ITAA-nummer doorgeeft bij inschrijving voorzien we in een elektronische attestering bij het ITAA. De gevolgde uren permanente vorming worden dan automatisch in uw elektronisch jaarverslag opgenomen, waardoor u dus zelf geen aanvraag hiervoor moet indienen bij het ITAA. De desgevallende attestering door ons zal gebeuren tegen uiterlijk 17 december 2021 (waarna u dit kan raadplegen in uw elektronisch jaarverslag).

Contact

navormingen@ucll.be
+32 16 375 880 | +32 11 180 943 |

TERUG