Fiscaliteit is niet langer het autonoom voorrecht van een land. In de voorbije jaren is gebleken dat internationale organisaties steeds vaker een sturende rol spelen in de vormgeving van fiscale regels. Een directe resultante hiervan was een explosie aan aangenomen en aangekondigde nationale en internationale hervormingen. Rekening houdend met internationale trends zoals globalisering, digitalisering maar ook de huidige context, zijn verdere (significante) hervormingen een zekerheid. Deze hervormingen zijn meer dan ooit voor iedere onderneming van belang … van een start-up tot een multinational.

Tijdens het seminarie zullen we voornamelijk stilstaan bij deze trends, de invloed ervan op de fiscale regels en de mogelijke impact op de ondernemingen. 

Je hebt de gelegenheid om je vragen voor te leggen aan de sprekers vóór of tijdens het seminarie.  

Spreker

Arne SmeetsPartner EY (International Tax and Transaction Services)
Bart Desmet, Partner EY (International Tax and Transaction Services), lector UCLL 

Locatie en datum
Online (begin- & einduur)

Webinar
Het webinar wordt in real time aangeboden. Nadien is het webinar nog drie weken consulteerbaar.

Prijs

90 euro (alumni: 85 euro) (vrij van BTW: Art. 44§2-4° WBTW)

Je kan voor deze navorming een tegemoetkoming aanvragen bij de kmo-portefeuille en/of bij liberform.

Attestering
Erkenningsnummer BIBF: 106868 / Erkenningsnummer IAB A0013/2009 - 3 uur permanente vorming.

Contact

navormingen@ucll.be
+32 16 375 880 | +32 11 180 943 |

TERUG