Programma

Tijdens deze snelcursus (4 dagen) wordt het regime van de vennootschapsbelasting grondig besproken.

De leidraad bij de snelcursus is de aangifte in de vennootschapsbelasting, hetgeen het praktische karakter garandeert.

De inhoud van de snelcursus bevat in het bijzonder de volgende onderdelen:

 • Inleiding en toepassingsgebied
 • Belastbare gereserveerde winst
 • Vrijgestelde gereserveerde winst
 • Verworpen uitgaven
 • Uitgekeerde dividenden
 • Uiteenzetting van de winst, en de bijhorende bewerkingen
 • Berekening van de vennootschapsbelasting en de afzonderlijke aanslagen
  Spreker

  Yves Verdingh, Head of Tax BNP Paribas Fortis

  Locatie en datum
  Online (begin- & einduur)
  Online (begin- & einduur)
  Online (begin- & einduur)
  Online (begin- & einduur)

  De cursus wordt online via MS Teams aangeboden.
  Er is een middagpauze van 12:00 tot 13:00

  De 4 dagen dienen samen te worden gevolgd vermits de sessies op elkaar voortbouwen.

  Prijs

  720 euro (alumni: 680 euro) (vrij van BTW: Art. 44§2-4° WBTW)

  Je kan voor deze navorming een tegemoetkoming aanvragen bij de kmo-portefeuille en/of bij liberform.

  Attestering
  Erkenningsnummer ITAA: A0014/2009 – attest 24 uur (A)
  Indien je je ITAA-nummer doorgeeft bij inschrijving voorzien we in een elektronische attestering bij het ITAA. De gevolgde uren permanente vorming worden dan automatisch in uw elektronisch jaarverslag opgenomen, waardoor u dus zelf geen aanvraag hiervoor moet indienen bij het ITAA. De desgevallende attestering door ons zal gebeuren tegen uiterlijk 15 april 2022 (waarna u dit kan raadplegen in uw elektronisch jaarverslag).

  Contact

  navormingen@ucll.be
  +32 16 375 880 | +32 11 180 943 |

  TERUG