De hervormingswet van 24 december 2002 vormde de basis voor het ontstaan van een algemene fiscale rulingpraktijk.

Een ruling (voorafgaande beslissing) kan worden gedefinieerd als een beslissing waarmee de FOD Financiën bepaalt hoe de belastingwetten zullen worden toegepast op een specifieke situatie of verrichting die op fiscaal vlak nog geen uitwerking heeft gehad. 
Deze ruling geeft rechtszekerheid aan de aanvrager want ze bindt alle diensten van de FOD Financiën, m. a. w. alle diensten van de FOD Financiën moeten deze ruling in acht nemen.

Tijdens dit seminarie zal de spreker de deelnemers informeren over de wijze waarop de rulingcommissie de dossiers benadert. Daarbij zal de spreker o.m. ingaan op de meest recente standpunten en de opvallendste rulings.

Je hebt de gelegenheid om je vragen voor te leggen aan de spreker vóór of tijdens het seminarie. 

Spreker

Steven Vanden Berghe, Voorzitter Dienst Voorafgaande Beslissingen in fiscale zaken 

Locatie en datum
Online (begin- & einduur)

Webinar
Het webinar wordt in real time aangeboden. Nadien is het webinar nog drie weken consulteerbaar.

Prijs

90 euro (alumni: 85 euro) (vrij van BTW: Art. 44§2-4° WBTW)

Je kan voor deze navorming een tegemoetkoming aanvragen bij de kmo-portefeuille en/of bij liberform.

Attestering
Erkenningsnummer BIBF: 106870 / Erkenningsnummer IAB A0013/2009 - 3 uur permanente vorming.

Contact

navormingen@ucll.be
+32 16 375 880 | +32 11 180 943 |

TERUG