Gedurende de jaarlijkse update vennootschapsbelasting is het de bedoeling om een overzicht te verstrekken van de wijzigingen die een impact hebben op het correct naleven van de verplichtingen inzake vennootschapsbelasting, in het bijzonder het indienen van de aangifte in de vennootschapsbelasting m.b.t. het aanslagjaar 2022.

Tijdens het seminarie wordt o.m. een overzicht gegeven van de gewijzigde wetgeving, opvallende circulaires, interessante rulings, en belangrijke rechtspraak.

Je hebt de gelegenheid om je vragen voor te leggen aan de spreker vóór of tijdens het seminarie.

Spreker

Yves Verdingh, Head of Tax BNP Paribas Fortis

Locatie en datum
Online (van - tot)

Webinar
Het webinar wordt in real time aangeboden. Nadien is het webinar nog drie weken consulteerbaar.

Prijs

120 euro (alumni: 115 euro) (vrij van BTW: Art. 44§2-4° WBTW)

! In de prijs is het boek “Praktische handleiding vennootschapsbelasting, aanslagjaar 2022” inbegrepen.

Je kan voor deze navorming een tegemoetkoming aanvragen bij de kmo-portefeuille en/of bij liberform.

Attestering

Erkenningsnummer IAB A0013/2009 - 3 uur permanente vorming. Indien je je ITAA-nummer doorgeeft bij inschrijving voorzien we in een elektronische attestering bij het ITAA. De gevolgde uren permanente vorming worden dan automatisch in uw elektronisch jaarverslag opgenomen, waardoor u dus zelf geen aanvraag hiervoor moet indienen bij het ITAA. De desgevallende attestering door ons zal gebeuren tegen uiterlijk 15 juli 2022 (waarna u dit kan raadplegen in uw elektronisch jaarverslag). 

 

Contact

navormingen@ucll.be
+32 16 375 880 | +32 11 180 943 |

TERUG