Tijdens het seminarie worden de recentste actualiteiten inzake vennootschapsbelasting behandeld.

Daarbij wordt ingegaan op o.m. de belangrijkste nieuwe regelgeving, rechtspraak en administratieve commentaren. Er wordt gefocust op de meest relevante wijzigingen en tendensen van 2021, waarbij er alvast wordt vooruitgeblikt op 2022.

Je hebt de gelegenheid om je vragen voor te leggen aan de spreker vóór of tijdens het seminarie.

Spreker

Yves Verdingh, Head of Tax BNP Paribas Fortis

Locatie en datum
Online (begin- & einduur)
Prijs

90 euro (alumni: 85 euro) (vrij van BTW: Art. 44§2-4° WBTW)

Je kan voor deze navorming een tegemoetkoming aanvragen bij de kmo-portefeuille en/of bij liberform.

Attestering
Erkenningsnummer IAB A0013/2009 - 3 uur permanente vorming. Indien je je ITAA-nummer doorgeeft bij inschrijving voorzien we in een elektronische attestering bij het ITAA. De gevolgde uren permanente vorming worden dan automatisch in uw elektronisch jaarverslag opgenomen, waardoor u dus zelf geen aanvraag hiervoor moet indienen bij het ITAA. De desgevallende attestering door ons zal gebeuren tegen uiterlijk 17 december 2021 (waarna u dit kan raadplegen in uw elektronisch jaarverslag).

Contact

navormingen@ucll.be
+32 16 375 880 | +32 11 180 943 |

TERUG