Tijdens dit seminarie wordt ingegaan op o.m. de belangrijkste nieuwe regelgeving, rechtspraak en administratieve commentaren.

Er wordt gefocust op de meest relevante wijzigingen en tendensen van 2022, waarbij er alvast wordt vooruitgeblikt op 2023. Er zal daarbij o.m. worden ingegaan op de autofiscaliteit en een stand van zaken m.b.t. VVPRbis. 

Je hebt de gelegenheid om je vragen voor te leggen aan de spreker vóór of tijdens het seminarie. 

Trainer

Yves Verdingh, Head of Tax BNP Paribas Fortis

Locatie en datum
UCLL, Campus Proximus, Geldenaaksebaan 335, Heverlee
Prijs

€95 (alumni: €90)  (studenten Hogeschool UCLL: €15) (Vrij van BTW: Art. 44§2-4° WBTW)

Je kan voor deze navorming een tegemoetkoming aanvragen bij de kmo-portefeuille (UC Leueven, DV.O103479) en/of bij liberform.

Attestering:
Erkenningsnummer ITAA: A0013/2009 - 3 uur permanente vorming.

Indien je je ITAA-nummer doorgeeft bij inschrijving voorzien we in een elektronische attestering bij het ITAA. De gevolgde uren permanente vorming worden dan automatisch in het elektronisch jaarverslag opgenomen, waardoor je dus zelf geen aanvraag hiervoor moet indienen bij het ITAA.

Contact

navormingen@ucll.be    

+32 16 375 880 | +32 11 180 943 |

TERUG

Interne referentie
NAV-SO-LEU-032