Verlaagde BTW-tarieven  in de bouw (10u00  - 12u00):

De toepassing van de btw- tarieven bij de bouw, verbouwing, verkoop, afbraak en wederopbouw is vaak ingewikkelder dan het lijkt. Veelal komt dit pas naar boven bij een btw-controle achteraf. Ook architecten blijken vaak niet op de hoogte van de correctie toepassingsvoorwaarden. Niet alleen de omvang van btw-naheffingen zijn dan een bittere pil maar daarbij komen ook nog boetes en interesten. In deze sessie zal op een bondige manier uiteengezet worden welke de belangrijkste toepassingen zijn van verlaagde btw-tarieven.

Aan bod zullen o.a. volgende vragen komen:

 • Wanneer kan een verbouwing van een woning aan 6% btw gebeuren?
 • Wanneer moet op de verkoop van grond btw worden gerekend en welk tarief is dan van toepassing?
 • Wat zijn de voorwaarden voor de toepassing van een verlaagd btw-tarief bij afbraak en wederopbouw?
 • Onder welke voorwaarden kan een – na afbraak – wederopgebouwd gebouw worden verkocht met een verlaagd btw-tarief?
 • Kan het verlaagd tarief van 6 % voor onroerend goed van vennootschappen?
 • Wanneer wordt een gebouw "nieuw" na verbouwing en kan het verlaagd tarief voor de verbouwingswerken?
 • Welk tarief is van toepassing op omgevingswerken, opritten, terrassen, garages, …:
 • Werken aan een gebouw dat deels privé, deels beroepsmatig wordt gebruikt: hoe moet er gefactureerd worden?

 Je hebt de gelegenheid om je vragen voor te leggen aan de spreker vóór of tijdens het seminarie. 

BTW-regels inzake verhuur en terbeschikkingstelling van onroerend goed (13u00 – 15u00):

Gedurende dit seminarie zullen gericht de btw-regels inzake onroerende verhuur en andere “terbeschikkingstellingen” uiteengezet worden. Voor een duidelijk beeld zullen deze geïllustreerd worden aan de hand van gevallen uit de praktijk van de spreker.

Vragen die besproken zullen worden zijn o.m.:

 • Wanneer is er sprake van een onroerende verhuur en wanneer gaat het om een dienst van “terbeschikkingstelling” die aan btw is onderworpen?
 • Wat zijn de toepassingsvoorwaarden voor de optie om verhuur aan btw te onderwerpen?
 • In welke gevallen is de uitoefening van de optie aangewezen en wat zijn de nadelen?
 • Zijn er nog alternatieven voor btw-onroerende verhuur?
 • Wanneer is de toepassing van btw verplicht en wanneer optioneel?
 • Hoe zit het met de verhuur van gemeubeld logies?
 • Wat met de verhuur van feestzalen met drank- en cateringafnameverplichting?

Je hebt de gelegenheid om je vragen voor te leggen aan de spreker vóór of tijdens het seminarie. 

Spreker

Karen Truyers, btw-specialiste, De btw-lijn

Evy Van Dijck, btw-specialiste, De btw-lijn

Locatie en datum
Online (van - tot)
Online (van - tot)

Webinar
Het webinar wordt in real time aangeboden. Nadien is het webinar nog drie weken consulteerbaar.

Prijs

140 euro (alumni: 130 euro) (vrij van BTW: Art. 44§2-4° WBTW)

Bij het volgen van alle BTW-seminaries op 25/01/2022, 08/02/2022 en 15/02/2022 betaal je 400 euro (alumni: 370 euro)

Je kan voor deze navorming een tegemoetkoming aanvragen bij de kmo-portefeuille en/of bij liberform.

Attestering

Erkenningsnummer IAB A0013/2009 - 4 uur permanente vorming. Indien je je ITAA-nummer doorgeeft bij inschrijving voorzien we in een elektronische attestering bij het ITAA. De gevolgde uren permanente vorming worden dan automatisch in uw elektronisch jaarverslag opgenomen, waardoor u dus zelf geen aanvraag hiervoor moet indienen bij het ITAA. De desgevallende attestering door ons zal gebeuren tegen uiterlijk 15 juli 2022 (waarna u dit kan raadplegen in uw elektronisch jaarverslag). 

 

Contact

navormingen@ucll.be
+32 16 375 880 | +32 11 180 943 |

TERUG