Tijdens dit seminarie worden belangrijke bepalingen en aandachtspunten inzake verslaggeving besproken.

Daarbij wordt ook aandacht besteed aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV), dat ervoor heeft gezorgd dat talrijke vennootschappen sinds 1 januari 2020 worden geconfronteerd worden met een wijziging in de verslaggeving. In concreto denken we hierbij aan o.m. de dubbele uitkeringstest bij vermogensuitkeringen, de alarmbelprocedure, belangenconflictregelingen, vereffeningsverslaggeving enz. Maar ook de meer dagelijkse verslaggeving zoals het jaarverslag, het verslag van de algemene vergadering, e.d. komen ruimschoots aan bod.

De naleving van de wetgeving wordt des te belangrijker gezien de hieraan verbonden risico’s en aansprakelijkheden, denk bijvoorbeeld aan de WCO-procedure.

Je hebt de gelegenheid om je vragen voor te leggen aan de spreker vóór of tijdens het seminarie.

Spreker

Patrick Huybrechts, Certified Accountant and Tax Advisor

Locatie en datum
Campus Proximus (van - tot)

Locatie
UC Leuven-Limburg, Campus Proximus, Geldenaaksebaan 335, 3001 Heverlee

Prijs

90 euro (alumni: 85 euro) (vrij van BTW: Art. 44§2-4° WBTW)

Je kan voor deze navorming een tegemoetkoming aanvragen bij de kmo-portefeuille en/of bij liberform.

Attestering
Erkenningsnummer IAB A0013/2009 - 3 uur permanente vorming. Indien je je ITAA-nummer doorgeeft bij inschrijving voorzien we in een elektronische attestering bij het ITAA. De gevolgde uren permanente vorming worden dan automatisch in uw elektronisch jaarverslag opgenomen, waardoor u dus zelf geen aanvraag hiervoor moet indienen bij het ITAA. De desgevallende attestering door ons zal gebeuren tegen uiterlijk 17 december 2021 (waarna u dit kan raadplegen in uw elektronisch jaarverslag).

Contact

navormingen@ucll.be
+32 16 375 880 | +32 11 180 943 |

TERUG