Tijdens dit seminarie wordt ingegaan op de diverse aandachtspunten m.b.t. voorraden in de jaarrekening. De volgende onderwerpen zullen in het bijzonder worden behandeld:

  • Wat is “voorraad”?
  • Soorten voorraden?
  • Wat is het verschil tussen goederen in bewerking en bestellingen in uitvoering?
  • Waarderingsregels inzake voorraden?
  • Hoe voorraden boekhoudkundig werken?
  • Fiscale aandachtspunten m.b.t. voorraden?

Je hebt de gelegenheid om je vragen voor te leggen aan de spreker vóór of tijdens het seminarie.

Spreker

Patrick Huybrechts, Certified Accountant and Tax Advisor Huybrechts & Pauwels

Locatie en datum
Online (van - tot)

Webinar
Het webinar wordt in real time aangeboden. Nadien is het webinar nog drie weken consulteerbaar.

Prijs

70 euro (alumni: 65 euro) (vrij van BTW: Art. 44§2-4° WBTW)

Je kan voor deze navorming een tegemoetkoming aanvragen bij de kmo-portefeuille en/of bij liberform.

Attestering

Erkenningsnummer IAB A0013/2009 - 2 uur permanente vorming. Indien je je ITAA-nummer doorgeeft bij inschrijving voorzien we in een elektronische attestering bij het ITAA. De gevolgde uren permanente vorming worden dan automatisch in uw elektronisch jaarverslag opgenomen, waardoor u dus zelf geen aanvraag hiervoor moet indienen bij het ITAA. De desgevallende attestering door ons zal gebeuren tegen uiterlijk 15 juli 2022 (waarna u dit kan raadplegen in uw elektronisch jaarverslag). 

 

Contact

navormingen@ucll.be
+32 16 375 880 | +32 11 180 943 |

TERUG