Met de wederopbouwreserve kunnen vennootschappen de weerslag van de COVID-19 pandemie op hun eigen vermogen opvangen en hun solvabiliteit geleidelijk aan herstellen. Via een tijdelijk vrijgestelde reserve kan de vennootschap haar post-covid winsten fiscaal vrijstellen in de aanslagjaren 2022, 2023 en/of 2024. Hierbij is wel vereist dat de vennootschap die van de steunmaatregel wil genieten haar eigen vermogen en haar tewerkstellingspeil behoudt. De toepassing van de wederopbouwreserve is optioneel en kan worden gecombineerd met andere COVID-19-steunmaatregelen (bv. de carry-backregeling).

Tijdens dit webinar worden o.m. de volgende vragen beantwoord:

  • Wie komt in aanmerking voor de wederopbouwreserve en wie is uitgesloten?
  • Wat is het maximumbedrag dat fiscaal kan worden vrijgesteld? Hoe wordt dit bedrag concreet bepaald?
  • Hoe moet een wederopbouwreserve boekhoudkundig worden aangelegd volgens de CBN? Hoe loopt dit via de belastingaangifte?
  • Wanneer wordt de reserve boekhoudkundig teruggenomen en fiscaal belast?
  • Hoe interageert de wederopbouwreserve met andere fiscale maatregelen (bv. carry back, fiscale consolidatie, tax shelter)?
  • Hoe wordt de wederopbouwreserve behandeld in een reorganisatiecontext?
Spreker

Pieter-Jan Wouters, Senior Manager EY Tax Consultants

Webinar
Het webinar wordt 'on demand' aangeboden. Bij de inschrijving (uiterlijke inschrijfdatum: 25 mei 2022) ontvang je een link om het webinar tijdens de komende drie weken eenmalig te kunnen bekijken.
Het webinar duurt 2 uur en werd opgenomen op 30 november 2021.

 

Prijs

70 euro (alumni: 65 euro) (vrij van BTW: Art. 44§2-4° WBTW)

Je kan voor deze navorming een tegemoetkoming aanvragen bij de kmo-portefeuille en/of bij liberform.

Attestering
Erkenningsnummer IAB A0013/2009 - 2 uur permanente vorming. Indien je je ITAA-nummer doorgeeft bij inschrijving voorzien we in een elektronische attestering bij het ITAA. De gevolgde uren permanente vorming worden dan automatisch in uw elektronisch jaarverslag opgenomen, waardoor u dus zelf geen aanvraag hiervoor moet indienen bij het ITAA. De desgevallende attestering door ons zal gebeuren tegen uiterlijk 17 december 2021 (indien u dit webinar bekijkt vóór 10 december 2021) of 15 juli 2022 (indien u dit webinar bekijkt vóór 15 juni 2022) (waarna u dit kan raadplegen in uw elektronisch jaarverslag).

Contact

navormingen@ucll.be
+32 16 375 880 | +32 11 180 943 |

TERUG