Flipped Learning of flipping the classroom laat je als leerkracht toe om meer tijd te kunnen vrijmaken om kennis en vaardigheden diepgaand te verwerken in de klas en meer gericht te differentiëren.
Flipped Learning wil de klastijd namelijk zo efficiënt mogelijk gebruiken door de kennismaking met de nieuwe leerstof thuis te laten gebeuren. Je kan Flipped Learning echter ook inzetten om op een efficiënte manier reeds gekende leerinhoud op te frissen.
Door als (vak)werkgroep samen een ontwerpproces te doorlopen kunnen veranderingsprocessen op een onderbouwde en ondersteunde manier uitgerold worden binnen de deelnemende scholen.

Dit betalend professionaliseringstraject zal begeleid worden door ons ervaren Flipped Learning-team dat bestaat uit Katrien Dewaele, Mieke Achtergaele en David Stienaers.

Doelstellingen

Een (betalend) professionaliseringstraject op maat waarbij een (vak)werkgroep de mogelijkheden van Flipped Learning verkent in het schooljaar 2021-2022. We richten ons zowel op lager en secundair onderwijs.

Lesgever

Katrien Dewaele is lerarenopleider Frans binnen de Educatieve Bachelor Lager Onderwijs en Secundair Onderwijs van UCLL waar ze zowel taalvaardigheid Frans als vakdidactiek doceert. In haar onderwijspraktijk probeert ze de brug te slaan tussen inzichten uit onderwijsonderzoek enerzijds en de concrete klas anderzijds met een bijzondere focus op hoe je als leerkracht optimaal leerprocessen kan begeleiden. Binnen de UCLL voert ze ook praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek uit voor het expertisecentrum Education & Development onder andere met betrekking tot Flipped Learning, hybride leren en onderzoeksgeïnformeerd onderwijs vormgeven.

Mieke Achtergaele is lector en stagebegeleider binnen de Educatieve Bachelor Secundair Onderwijs en lector binnen de Banaba Meertalig Onderwijs waarvoor ze tevens de nakende accreditatie voorbereidt. Ze ontwikkelde, dankzij haar voorliefde voor taal, een interesse in ‘over het muurtje kijken’ en blijft zich (inter)nationaal professionaliseren in onder meer making thinking visible, creativity and thinking skills in education en diversiteit(sbeleid). Als onderzoeker is ze verbonden aan het expertisecentrum Education & Development waar ze momenteel meedraait in onderzoeken rond Flipped Learning in het middelbaar taalonderwijs en rond de rol van schoolopdrachten in de visie op (gedeeld) leiderschap.

Prijs

Er wordt een offerte gemaakt op maat van het traject.

Contact praktisch
Interne referentie
Op maat