Algemeen

Het Participatiekompas jeugdhulp is het resultaat van een praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek van de UCLL, expertisecentrum Inclusive Society. Het instrument werd ontwikkeld met de steun van Opgroeien van de Vlaamse Overheid.

Het is een professioneel reflectie-instrument dat richting geeft aan jeugdhulporganisaties om actief aan de slag te gaan met hun participatiebeleid. Het biedt praktische handvatten en inspirerende voorbeelden voor zowel jeugdhulpmedewerkers als hun cliënten en het houdt rekening met het kader en de cliëntsystemen waarin zij opereren. Het Participatiekompas werd ontwikkeld vanuit de praktijk, in samenspraak met verschillende actoren en partners in de jeugdhulpverlening.

Kom meer te weten over het Participatiekompas op de website (de website kampt op dit ogenblik met enkele technische problemen waardoor je mogelijks foutmelding krijgt. Dit wordt zo snel mogelijk opgelost). 

In dit gratis, tweedaagse intervisietraject is er ruimte voor kennisdeling over participatie in de jeugdhulp en uitwisseling over het werken met het Participatiekompas. Je kan kiezen tussen twee trajecten met verschillende data.

  • Traject: 18/03/2022 (Brussel) en 19/05/2022 (Brussel)
  • Traject: 29/04/2022 (Brussel) en 03/06/2022 (Brussel)

Lees verder onder inhoud en praktische informatie

 

Locatie en datum
Hendrik Consciencegebouw, Brussel
Ellipsgebouw, Brussel - lokaal 0A06
Hallepoortlaan 27, Brussel - lokalen Noor & Senne
Hendrik Consiencegebouw, Brussel - zaal 1C06