Praktisch

Op dit ogenblik kiezen we voor fysieke bijeenkomsten om de interactie en uitwisseling te optimaliseren. Uiteraard zullen de geldende COVID-19 maatregelen op het ogenblik van de bijeenkomsten bepalen of er inderdaad fysiek kan samengekomen worden. Indien niet, dan worden de intervisiemomenten via een online platform georganiseerd.

Je kan kiezen tussen twee trajecten met verschillende data. 

  • Traject: 19/10/2021 (Gent) en 18/03/2022 (Brussel)
  • Traject: 17/03/2022 (Brussel) en 19/05/2022 (Brussel)
Locatie en datum
VAC Gent
Hendrik Consciencegebouw, Brussel
Hendrik Consciencegebouw, Brussel
Hendrik Consciencegebouw, Brussel

Wie zich inschrijft voor dit gratis traject, engageert zich voor de twee dagen. 

We starten om 10.00u, onthaal vanaf 9.30u.

Prijs

Dit intervisietraject is gratis. Inschrijven is verplicht. 

Contact

reinhilde.pulinx@ucll.be

Contact praktisch

navormingen@ucll.be

Analytisch nummer
6 10 60 05 912
Interne referentie
STUD-IS-LIM-2021-010