Jongeren, en voornamelijk deze in de leeftijdsgroep van 16-18 jaar, bewegen te weinig. Afgelopen jaar vroegen we aan de jongeren zelf waarom ze te weinig bewegen en wat hen meer kan doen bewegen. Graag stellen we de resultaten van ons onderzoek aan jullie voor. Het wordt een bevlogen navorming met concrete tips en tricks.

Doelgroep

(LO)-leerkrachten secundair onderwijs

Doelstellingen

(LO)-leerkrachten prikkelen en inspireren om jongeren (letterlijk) in beweging te brengen.

Programma
13.00 - 13.20 Waarom bewegen jongeren te weinig? Resultaten online survey 
13.20 - 13.40 Bespreking resultaten in groepjes  
13.40 - 14.00 Wat denken LO-leerkrachten over het beweeggedrag van jongeren? Resulaten focusgroepen LO-leerkrachten 
14.00 - 14.20 Bespreking resultaten in groepjes  
14.20 - 14.30 Pauze
14.30 - 15.00 Wat hebben de jongeren nodig om meer te bewegen? Resultaten focusgroepen jongeren
15.00 - 15.30 Bespreking resultaten in groepjes
15.30 - 16.00 Vragenronde 

 

Lesgever
  • Laura Verbeyst werkt als onderzoeker binnen het expertisecentrum Health Innovation aan de UCLL. Haar projecten focussen op gezondheidsbevordering (voeding en bewegen).
  • Els Teijsen is opgeleid als leerkracht Latijn-wiskunde en pedagoog. Ze heeft jaren ervaring als leerkracht wiskunde in een multiculturele school en werkt als onderzoeker binnen Inclusive Society aan de UCLL.
Georganiseerd door

Expertisecentrum Inclusive Society

In samenwerking met

6 secundaire scholen die bij het onderzoeksproject betrokken waren. 

Contact

Voor inhoudelijke vragen kan je terecht bij els.teijsen@ucll.be of laura.verbeyst@ucll.be

Contact praktisch

Praktische vragen mail je naar kim.luckermans@ucll.be

Interne referentie
Op maat
Misschien ben je ook wel geïnteresseerd in