Algemeen

Het belang van klinisch redeneren in ons dagelijks verpleegkundig handelen is niet te onderschatten. In een zorgcontext die steeds complexer en technologischer wordt, komen patiënten met multipathologie en polyfarmacie steeds vaker voor.

Als verpleegkundige wordt er meer dan ooit beroep gedaan op ons klinisch redeneervermogen . Onze expertise, die een grondige kennis van anatomie, fysiologie en pathologie combineert met technische skills en krachtige communicatieve vaardigheden, vraagt een attitude van levenslang leren om de verwachte kwaliteit van zorgen te kunnen blijven bieden.

Deze klinisch redeneervaardigheden mogen we dan ook niet als vanzelfsprekend beschouwen. Het proces van snel en accuraat een situatie inschatten, de juiste informatie verzamelen en observaties doen, tot de juiste conclusie komen en met de juiste doelen in het achterhoofd de juiste acties ondernemen, moeten we bewust blijven trainen en verdiepen. De kritische kijk op het eigen verpleegkundig handelen en de zorg steeds toedienen vanuit de ‘waarom’ vraag zijn essentiële voorwaarden om tot kwaliteitsvolle zorg op maat te komen.

De navorming omvat 2 delen: in de voormiddag wordt het proces van klinisch redeneren stap voor stap besproken vanuit een wetenschappelijke achtergrond. In de namiddag wordt aan de hand van een casus het proces toegepast en ingeoefend. Naast het inoefenen van een casus zal in een tweede workshop dieper ingegaan worden op de didactische aanpak van klinisch redeneren in de begeleiding van studenten op stage.

Locatie en datum
UCLL Campus Gasthuisberg