Algemeen

Bij het werken aan koelinstallaties die gebruik maken van gefluoreerde broeikasgassen, worden door de wetgever strenge eisen opgelegd wat betreft lekdichtheid van installaties.

Hierdoor is het belangrijk dat de juiste procedures worden toegepast wat betreft het opbouwen van installaties en het maken van verbindingen, zodat emissies zoveel mogelijk worden voorkomen.

Deze opleiding duurt één dag: een mix tussen praktijk en theorie.

Locatie en datum
Houthalen
Deze navorming is ook op maat beschikbaar